Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Nové signalizační sloupky Harmony XVU

Nové modulární signalizační sloupky Har­mony XVU slouží ke světelné a zvukové signalizaci. Díky prokazatelně největší sví­tivosti na trhu dokážou zajistit dohled nad všemi procesy a stroji.

 
Výrazné zlepšení viditelnosti po celém obvodu signalizačního sloupku – zejména v pozorovacím úhlu 45° – podporuje zrca­dlový vzhled samotných světelných modu­lů. Velká svítivost přináší výhodu dobré vi­ditelnosti i v prostředí s velmi jasným svě­telným pozadím.
 

Dokonalá signalizace

Signalizační sloupek Harmony XVU lze sestavit až z pěti světelných modulů. Uživa­tel si může vybrat jednu ze základních ba­rev (zelená, červená, oranžová, modrá a bílá) nebo použít unikátní několikabarevný modul. Pro zvukovou signalizaci je určen samostat­ný modul o výkonu 70 až 85 dB. Je k dis­pozici se čtyřmi různými signály a umožňu­je nastavit hlasitost bez nutnosti demontáže a použití nářadí.
 

Na přání zákazníků: několikabarevný modul

Unikátní několikabarevný modul nabízí výběr z šesti barev: zelené, červené, oran­žové, modré, bílé a žluté. Kromě toho si lze zvolit také jeden ze čtyř světelných efektů – rychlý nebo pomalý záblesk a rychlý nebo pomalý rotující maják. K výběru barevných i světelných efektů jsou určeny dva spínače DIP umístěné v horní části modulu.
 

Jednoduchá specifikace šetří náklady na skladování

Světelné moduly jsou použitelné pro všechna běžná napětí. Ke zjednodušení vedou také speciální základny v černé nebo stří­brné barvě, které zajišťují univerzální napá­jení všech sloupků Harmony XVU. Dodává­ny jsou ve dvou provedeních: 24 V AC/DC a 100 až 240 V AC. Tento systém dokáže ušetřit až dvě třetiny nákla­dů na skladování.
 

Rychlá montáž i na šikmou plochu

Harmony XVU lze jednodu­še umístit v podstatě na jakýko­liv ovládací panel nebo pracovní stroj. Vodorovně je možné slou­pek namontovat přímo nebo pomo­cí výškově nastavitelné (v rozme­zí 210 až 385 mm) trubky. Přizpů­sobení se svislé nebo šikmé ploše zajistí ohebný kloub.
 

Závěr

Nové signalizační sloupky Harmony XVU skvěle doplňu­jí dosavadní nabídku Schneider Electric pro účinné řízení proce­sů a strojů. Jasně, hlasitě a spo­lehlivě se uplatní ve všech odvět­vích průmyslu – od farmaceutického a po­travinářského, přes textilní a zpracovatelský až po automobilový.
Jana Krupková, Schneider Electric­ 

Obr. 1. Signalizační sloupky Harmony XVU