Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nové sférické roboty Melfa RV-3S

číslo 5/2006

Nové sférické roboty Melfa RV-3S

Firma Mitsubishi Electric zcela novým modelem MELFA (Mitsubischi Electric Factory Automation) RV-3S pokračuje v rozvoji své úspěšné řady průmyslových robotů, jež představují spolehlivou a univerzálně použitelnou techniku pro manipulaci s lehčími břemeny. Současným přírůstkem do obsáhlé řady robotických systémů firmy je sférický robot se šesti stupni volnosti a užitečným zatížením 3 kg. Nový model, dostupný i ve verzi s pěti stupni volnosti, doplňuje modernizovanou generaci sférických robotů s nosností do 12 kg. Nový, velmi univerzální robot byl představen v roce 2005 na výstavě Motek v Sinsheimu.

Sjednocená výrobní řada

Užitečným zatížením 3 kg a dosahem po přírubu 642 mm je robot RV-3SB nejmenším modelem v nové řadě robotů charakterizované písmenem „S„ v typovém označení, která byla poprvé uvedena na trh v roce 2003. Stejně jako větší modely s nosnostmi 6 a 12 kg a maximálním dosahem po přírubu 1 384 mm je i robot RV-3SB jedním z nejrychlejších a nejpřesnějších průmyslových robotů ve své kategorii. Neobyčejně hbitý robot je vybaven samostatnou brzdou v každém kloubu a dosahuje opakovatelné přesnosti polohy ±0,02 mm při rychlosti pohybu až 5,5 m·s–1.

Obr. 1.

Obr. 1. Nové roboty Mitsubishi Electric MELFA RV-3S: vlevo model RV-3SJ, vpravo RJ-3S

Charakteristické pro všechny roboty řady S jsou štíhlá konstrukce, použití progresivních konstrukčních prvků a nenáročné programování. Vlastnosti ramen robotů zajišťují uživateli požadovanou výkonnost a možnosti přizpůsobení v celém rozsahu nosností až do12 kg. Použitá jednotná koncepce ramene a řídicí jednotky robotů řady S je výhodná zejména tím, že všechny roboty lze snadno a levně zkonfigurovat, a ve výsledku tak výrazně zkrátit dobu potřebnou k jejich inicializaci a uvedení do provozu. Ovládání a funkce jsou shodné v celé řadě S a přechod z předchozích pěti- a šestiosých robotů RV-2A a RV-3AJ na nové modely RV-3SB a RV-3SJB je snadný. Je to modernizace, která se rozhodně vyplatí. Nová verze robotu realizuje pohybové úkony s dvojnásobnou přesností a téměř o 60 % rychleji.

Bezpečná dlouhodobá investice

Zdokonalená koncepce bezpečnostních funkcí spolehlivě chrání robot, pracovní předmět i výrobní zařízení před poškozením nebo zničením – i proto jsou roboty Mitsubishi Electric velmi bezpečnou dlouhodobou investicí.

Kromě velkého množství ochran je standardním vybavením několik užitečných provozních funkcí, jako jsou např. sledování krouticího momentu v každé ose nebo inteligentní detekce kolize bez použití čidel. Systém detekce nárazu vypne pohon ramene robotu okamžitě, jakmile dojde ke kontaktu s překážkou. Účinnou ochranou před poškozením robotu v náročném průmyslovém prostředí je také velmi pevná konstrukce jeho ramene. U obou nových modelů, RV-3SB i RV-3SJB, má celé rameno krytí IP65 (tj. odolává prachu a stříkající vodě), což je výhodné zejména při jejich použití ve výrobních systémech a zařízeních nacházejících se v prostředí s vyšší mírou znečištění.

Tab. 1. Základní parametry nových modelů robotů

Model

RV-3SB

RV-3SJB

Počet stupňů volnosti

6

5

Maximální nosnost

3 kg

3 kg

Dosah po přírubu

642 mm

641 mm

Maximální rychlost

5,5 m·s–1

5,3 m·s–1

Reprodukovatelnost

±0,02 mm

Možnosti instalace ramene

na podlahu, na zeď (s omezením v základní ose) a na strop

Významné funkce

detekce kolize s vlastním ramenem i okolní překážkou, automatické upozorňování na servis, krytí IP65, automatický přejezd singulárních pozic

Malé rozměry řídicí jednotky

Modernizovaná řídicí jednotka nových robotů, označená CR2B, je obdobně malá a kompaktní jako samotné rameno robotu: včetně vestavěných servozesilovačů je její šířka 460, výška 200 a hloubka 400 mm. Lze ji tudíž instalovat i do malého prostoru. Standardně obsahuje jindy doplňkové vybavení a funkce, jako jsou např.:

  • zálohovaný obvod havarijního vypínání robotického systému,

  • víceúlohový provoz (multitasking, řídicí jednotka může řešit jiné programy a současně ovládat pohybové sekvence ramene robotu),

  • řízení jemného posuvu (tzv. compliance control) pro velmi jemné polohování,

  • schopnost řídit až osm přídavných os.

Další vymožeností je nová funkce sledování posuvu dopravního pásu (rameno robotu synchronizuje svůj pohyb s posuvem dopravního pásu) a opomenout rovněž nelze možnost snadné integrace jakéhokoliv kamerového systému určeného k identifikaci objektů.

Rychlé naprogramování a snadné nastavování trajektorií

Oblíbený a výkonný programovací jazyk MELFA Basic je velmi efektivní, intuitivní a snadno osvojitelný, což usnadňuje tvorbu skutečně spolehlivých robotických programů. Vyspělé funkce podstatně usnadňují a urychlují instalaci robotů i jejich uvádění do provozu. Další novou a velmi progresivní vlastností je automatický pohyb ramene přes singulární pozice, což znamená snazší návrh činnosti robotu v pracovní buňce. Je-li třeba robot přemístit nebo nahradit, přijde vhod funkce oprava pozic, která zaručí velmi rychlou obnovu přesného nastavení polohy a velmi rychlé opětné uvedení systému do provozu.

Další informace o robotech od firmy Mitsubishi Electric lze získat u společnosti Autocont Control Systems.

Ing. Milan Begeš,
Autocont Control Systems spol. s r. o.

Autocont Control Systems spol. s r. o.
Jelínkova 59/3
721 00 Ostrava-Svinov
tel.: 595 691 192
fax: 595 691 199
e-mail: kvm-online@accs.cz
http://www.kvm-online.cz