Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Nové servisní a logistické centrum skupiny Lapp

Společnost Lapp Group se sídlem v německém Suttgartu otevřela v červnu 2013 v Ludwigsburgu (Německo) nové servisní a logistické centrum, které je vybaveno patentovanou dopravní technikou a automatizovaným skladem s vysokými regály. „Do našeho nového servisního a logistického centra jsme investovali více než 50 milionů eur. Jde o největší samostatnou investici v historii našeho rodinného podniku. Přinese užitek našim zákazníkům, zaměstnancům i životnímu prostředí. Výstavba tohoto centra byla nezbytnou podmínkou pro zajištění dalšího růstu našeho podniku,“ vysvětlil Andreas Lapp, předseda představenstva Lapp Holding AG.

Tři navzájem propojené haly s celkovou plochou 30 000 m2 (větší než plocha čtyř fotbalových hřišť) jsou doplněny správní budovou (1 500 m2). Podél fasády dlouhé 270 m a vysoké 11 m je k dispozici 30 ramp pro nakládku a vykládku nákladních automobilů. Stavba vyhovuje nejnovějším směrnicím pro úsporu energií. Vytápění zajišťují energeticky efektivní stropní plynové infrazářiče, zaručující průměrnou teplotu 17 až 18 °C. Na střeše je umístěno fotovoltaické zařízení s 4 348 moduly a ročním výkonem 1 000 MW·h. Tím bude z obnovitelných zdrojů pokryto 72 % celkové spotřeby elektrické energie v centru Ludwigsburg. Nové servisní a logistické centrum bylo uvedeno do plného provozu již na podzim loňského roku. Skladovací kapacita vzrostla z přibližně 70 000 na více než 90 000 kabelových bubnů s připojovacími a ovládacími kabely ÖLFLEX® a datovými kabely UNITRONIC®.

Do moderně vybavené prostřední haly 2 lze uskladnit až 74 000 kabelových bubnů s průměrem od 400 do 800 mm. Vysoko­zdvižné vozíky ukládají kabelové bubny na pásový dopravník délky téměř 700 m a šířky 600 mm, jenž je vybaven čtyřmi předávacími stanicemi. Dále již probíhá vše automaticky pomocí dvou zařízení, která byla skupinou Lapp i patentována. Jde o speciální manipulační ramena, tzv. manipulační trny, které zajedou do středového otvoru bubnu a ke zdvihání se v něm roztáhnou. Jeden manipulátor je schopen přemístit za hodinu minimálně 60 bubnů s hmotností až 400 kg. Jednatel Josef Holz dodává: „Touto metodou zamezujeme poškození, ke kterému někdy docházelo při přepravě malých bubnů vysokozdvižnými vozíky.“ Dále byly pro sklad vyvinuty a patentovány plastové palety s nopy a drážkami, na kterých je možné kabelové bubny bezpečně a stabilně přepravovat. Bubny jsou do skladu ukládány plně automaticky s využitím světelných závor a techniky RFID. V osmnácti regálových uličkách ukládají regálové zakladače kabelové bubny do určených míst a opět je z nich podle potřeby vyzvedávají. Tím se spoří i prostor. Dříve musely být uličky široké až 4 m, aby se jimi mohly pohybovat vysokozdvižné vozíky. Nyní postačuje šířka 1,20 m.

V hale 3 je standardní paletový sklad, ve kterém je možné uložit přibližně 17 000 kabelových bubnů s průměrem 900 mm a více. Automatizovaný sklad kruhů v hale 1 nabízí dalších 11 000 skladovacích míst.

V hale 1 jsou kabely stříhány na délky požadované zákazníkem, baleny a označovány. Dvanáct automatických dopravních systémů přepravuje kabelové bubny do střihací stanice, ve které jsou pracovníci schopni zpracovat až 150 bubnů za hodinu. Kabelové kruhy nebo bubny následně pásový dopravník dopraví na jedno z pěti balicích pracovišť. Za hodinu je zde možné připravit k expedici 334 bubnů a 165 kruhů.

(ed)

Obr. 1. Pohled do haly nového servisního a logistického centra Lapp Group