Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Nové sdružení IBWA na podporu bezdrátové techniky v budovách

číslo 12/2006

Nové sdružení IBWA na podporu bezdrátové techniky v budovách

Podpora bezdrátových metod přenosu signálů v budovách, to je cíl nově založeného sdružení In-Building Wireless Alliance (IBWA).

Konkrétně půjde zejména o otázky maximálního rozšíření, produktivity a bezpečnosti metod. Zakládajícími členy sdružení jsou firmy Akridge, ADC, Sprint, LGC Wireless, Motorola a PRTM, přidruženými společnosti z oblastí obchodu s nemovitostmi, komunikační infrastruktury a služeb a veřejných bezpečnostních služeb. Snahou IBWA je zrychlit zavádění bezdrátové techniky jako prostředku užitečného pro všechny účastníky komunikace v budovách. Sdružení se hodlá zaobírat všemi hmotnými i nehmotnými produkty, službami a sítěmi, které společně umožňují navzájem spolehlivě komunikovat lidem i kritickým zařízením v budově. Například cestou vývoje nových materiálů a způsobů konstrukce staveb chce IBWA dosáhnout obecně menší četnosti výpadků hovorů a také zlepšení podmínek příjmu v „mrtvých zónách„ budov, např. v garážích a výtazích. Následnou vizí IBWA, po dosažení „bezešvé budovy„, je nabídnout „bezešvou„ komunikaci mezi budovami.
[ARC News, 15. září 2006.]

(sm)