Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Nové řízení pro roboty a vstřikovací stroje RC200 a CC200

číslo 5/2004

Nové řízení pro roboty a vstřikovací stroje RC200 a CC200

Letošní rok znamená pro firmu Engel – vedoucího výrobce v oblasti vstřikování plastů a automatizace těchto výrobních procesů ve světě – velký zlom. Po pěti letech intenzivního vývoje a prvních ověřovacích sériích u zákazníků, které měly zajistit potřebnou zpětnou vazbu, bez níž nelze žádný produkt uvést na trh, jsou od letošního roku lineární roboty Engel ERC vybavovány novým řízením RC200 (u vstřikovacích strojů CC200). Nový řídicí systém nepředstavuje žádnou převratnou změnu pro pojetí a postup obsluhy, kontinuita se starším typem řízení RC100, popř. RC511 (varianta stand-alone), zůstala zachována. Obr. 1. Symbolika a systém byly převzaty do nového prostředí a pouze byly rozšířeny o novou grafickou ovládací plochu (obr. 1, obr. 2) umožňující intuitivní ovládání. Co je však nové, je jádro systému, jeho hardware a software. Jako u předchozího řídicího systému je postaveno na osvědčené platformě Intel: hlavní procesor je Intel Pentium PIII/700 MHz, standardně pracující se 192 MB paměti SDRAM. Ke kontaktu s obslužným personálem je určen barevný dotykový 12,1" TFT displej. Pro připojení periferních zařízení slouží rozhraní USB, s jehož využitím lze připojovat tiskárnu, externí klávesnici či myš. S centrálním počítačem systém komunikuje přes Ethernet. Pro řídicí systémy RC200 a CC200 je též typické nové paměťové médium. Mnoho let používaná, avšak dnes již poněkud zastaralá 3,5" disketová mechanika byla pro svoji nedostatečnou kapacitu a spolehlivost nahrazena moderní čtečkou paměťových karet CompactFlash. Toto médium, často instalované např. v digitálních fotoaparátech, splňuje svou kapacitou i bezpečností všechny požadavky kladené na zálohování dat o výrobě.

Obsluhovat řídicí systém již nelze pouhým zasunutím klíčku či jeho otočením do polohy ON – každý uživatel musí být vybaven vlastní čipovou kartou, jejíž čtečka je standardní komponentou RC200. Na čipové kartě je uložen osobní identifikační kód a zakódována úroveň, do které je uživateli povoleno vstoupit, či údaj, o jakou hodnotu (procentuálně či absolutně) může měnit parametry robotu či stroje. Každý výstup je potom pro zpětnou kontrolu, popř. zjišťování odpovědnosti za poruchy nebo kolizní stavy, opatřen tímto identifikačním kódem.

Co se týče softwaru, je zde zcela nový programovací jazyk IEC pro řízení stroje a jazyk Java pro grafickou vizualizaci. Lze je využít mj. též pro programování off-line výrobního procesu, kdy si uživatel může sestavit kompletní program na běžném osobním počítači či notebooku v prostředí Windows. Vizualizaci procesu lze sdílet ve firemním intranetu či poslat po internetu na počítač kdekoliv ve světě.

Obr. 2.

Malá automatizace – odebírač vtoků USP

USP, Universal Speed Picker (obr. 3), nejmenší a nejjednodušší robot z produkce závodu automatizační techniky Engel v Dietachu (Rakousko), je velmi důležitým prvkem výrobního procesu moderního vstřikovacího stroje s menší a střední uzavírací silou, tj. od 200 do 2 200 kN. Jak již z názvu vyplývá, jeho hlavním úkolem je odebírat vtoky a třídit je od výrobků, které u strojů této velikosti obvykle padají na dopravní pásy, umístěné pod uzavírací jednotkou. Požadavky v moderní době kladené na segment malých strojů vedly k tomu, že vývojáři firmy Engel implementovali do tohoto manipulátoru též další prvky, a to tak, aby byl schopen i jednoduché manipulace s výrobky. Jde hlavně o dovybavení dalším podtlakovým okruhem (standardně tlakový vzduch pro chapadlo vtoku) a otočnou osu B, s jejíž pomocí může robot odkládat i výrobky na dopravní pás, umístěný vedle stroje.

Velkou předností manipulátoru USP oproti konkurenčním výrobkům i předchozímu typu ER-A je zvýšená tuhost jeho konstrukce. To mu umožňuje dosahovat velkých rychlostí při odebírání (a tím podstatně zkracovat prodlevu startu dalšího cyklu stroje). Manipulátor USP dokáže odebrat vtok nebo jednoduchý díl i za dobu kratší než 1 s (0,8 až 1,2 s). Maximální manipulační hmotnost dílu, popř. vtoku a přebírací hlavy, je přitom omezena na 300 g.

Obr. 3.

Odebírač vtoků je též vybaven novým řízením. Díky tomu jej lze instalovat v rozličných aplikacích. Hardware řízení je umístěn přímo v robustní noze, a tak není zapotřebí vyčlenit prostor na zástavbu v okolí stroje. USP komunikuje se strojem prostřednictvím standardního průmyslového rozhraní Euromap 12 či novějšího Euromap 67. Tento způsob připojení umožňuje montáž i na vstřikovací stroj jiného výrobce. Systém se ovládá jednoduchým ovládacím terminálem s displejem, ve kterém jsou již předprogramovány sekvence s typickými průběhy, takže nastavení pro 80 až 90 % aplikací je vskutku otázkou několika minut. V paměti řízení je prostor pro ještě deset dalších volně programovatelných sekvencí, které si může obsluha naprogramovat, popř. upravit. To vše funguje v intuitivním uživatelsky přívětivém prostředí. Manipulátor USP lze plně integrovat do řízení strojů Engel, které jsou vybaveny řízením CC200, a využívat tak veškeré možnosti ovládání a centrální správy parametrů, jež toto řízení poskytuje.

Výroba periferních jednotek v Čechách

Firma Engel věnuje velkou pozornost nejen vývoji vstřikovacích strojů a robotů, ale též dalších komponent, jako jsou vstřikovací formy, přebírací hlavy či dopravní systémy pro hotové díly. V jejím pobočném závodě v jihočeské Kaplici, od loňského roku v nových prostorách, které umožnily výrazně zvýšit kapacitu výroby, mj. vyrábí právě přebírací hlavy k robotickým systémům (obr. 4) a dopravníky. Přesun výroby do České republiky ještě zvýšil její konkurenceschopnost a přitom nijak neubral na kvalitě výrobků se značkou made by Engel. Firma produkuje široký sortiment výrobků: jednoduché pásové dopravníky pro bezsloupkové vstřikovací stroje i složité dopravníky a podavače typu box transfer či tray server, využívané např. při výrobě pouzder mobilních telefonů. Slibně se rozvíjí též výroba na zakázku, tj. dopravníky „ušité na míru„ přesně podle specifikace zákazníka. Obr. 4. Aplikace tzv. zalomených dopravníků pro vynášení dílů do boku stroje ve spojení s odebíračem vtoků, v poslední době velmi časté, představují cenově dostupné a přitom efektivní řešení optimalizace výrobního procesu obzvlášť u malých vstřikovacích strojů.

Novinkou v nabídce, která doplňuje stavbu přebíracích hlav přímo určených pro konkrétní výrobky, jsou boxy s komponentami Grip Tools Box. Tyto boxy, dodávané v několika velikostech pro všechny řady robotů od jednoduchých ER-HLi až po servomotorické lineární roboty řady ERC 23-144, obsahují veškeré dílce pro stavbu přebíracích hlav přímo zákazníkem. Komponenty jsou vybrány podle zkušeností v optimálním poměru tak, aby bylo možné z jednoho boxu sestavit co největší počet hlav. Každý box rovněž obsahuje ruční rychloupínací systém. Produkcí uvedených boxů vychází firma Engel vstříc svým zákazníkům především v oblasti menších a středních firem, které v poslední době zaznamenaly velký rozvoj využití robotizovaných výrobních buněk. Dostane se jim tedy do rukou kompletní systém bez nutnosti shánění jednotlivých komponent pro stavbu jednodušších přebíracích hlav u různých dodavatelů.

Karel Šorejs, Engel CZ, s. r. o.

ENGEL CZ, s. r. o.
Sokolská 19
120 00 Praha 2
tel.: 296 180 400
fax: 224 922 456
e-mail: sales@engel.cz
http://www.engel.cz

Inzerce zpět