Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nové řady několikapaprskových bezpečnostních světelných závor

Společnost Leuze electronic v letošním roce uvedla na trh nové řady několikapaprskových bezpečnostních světelných závor, které nyní poprvé zahrnují i třípaprskový senzor s kombinovaným vysílačem a přijímačem (na jedné straně) a s dalšími volitelnými funkcemi pro hlídání vstupu osob, jako je např. funkce vyřazení (muting), bez potřeby instalace dalších speciálních externích modulů.
 
Čím více jsou bezpečnostní senzory přizpůsobeny požadavkům specifické úlohy, tím je to ekonomicky výhodnější. S touto myšlenkou vyvinula společnost Leuze electronic nové řady několikapaprskových bezpečnostních světelných závor MLD 300 (bezpečnostní typ 2 podle IEC 61496, úroveň PLd podle EN ISO 13849-1) a MLD 500 (bezpečnostní typ 4, PLe; obr. 1).
 
Jednotlivé typy každé řady mají určité vlastnosti a funkce, tzv. funkční třídu. Zvolením dané funkční třídy si uživatel vybere konkrétní vlastnosti bezpečnostního senzoru vhodné pro danou úlohu. Například je takto možné vybrat si blokování rozběhu a opětného rozběhu, monitorování stykačů nebo různé druhy funkce vyřazení (mutingu). Díky tomu jsou bezpečnostní senzory těchto řad použitelné nejen v běžných úlohách pro hlídání vstupu osob (obr. 2), ale i tam, kde je vyžadován muting v postupné (obr. 3), souběžné (obr. 4) nebo částečné verzi. Pro funkci muting není třeba instalovat žádný další externí modul. Montáž a uvedení bezpečnostních systémů s funkcí muting do provozu jsou proto jednodušší a cenově úspornější.
 
Vyšší funkční třídy zařízení MLD, jako např. MLD 330 nebo MLD 530, mají vestavěnou světelnou signalizaci funkce muting (obr. 5) a sedmidílný displej, který uživateli zprostředkuje informace o stavu senzoru. Tyto výrobní řady jsou určeny zejména pro hlídání vstupu na delší vzdálenosti. Pomocí zrcadel jimi lze realizovat i lomenou hranici chráněného prostoru. Maximální dosah je (podle typu) až 70 m a minimální provozní teplota je –30 °C. Volitelný vestavěný zaměřovací laser výrazně usnadňuje u závěsů tohoto typu nastavování vzájemné polohy jednotlivých prvků. Vestavěný reflexní prvek na straně přijímače zajišťuje jasnou viditelnost světelného bodu laseru i na velmi dlouhou vzdálenost. Také seřízení polohy zrcadel nezbytných pro hlídání lomené hranice chráněného prostoru („za roh“) je díky vestavěnému zaměřovacímu laseru velmi snadné a rychlé.
 
Kromě toho jsou senzory MLD vybaveny i novým montážním systémem BT-240, který umožňuje natočit profil senzoru až o 240° ve vlastní ose. To výrazně zjednodušuje a urychluje montáž a uvedení celého systému do provozu.
 
Petr Falc,
 
Obr. 1. Bezpečnostní senzor MLD 500
Obr. 2. Hlídání vstupu osob třípaprskovým senzorem s kombinovaným vysílačem a přijímačem pro dopravníky
Obr. 3. Několikapaprskové bezpečnostní světelné závory MLD s funkcí muting v postupné verzi
Obr. 4. Několikapaprskové bezpečnostní světelné závory MLD s funkcí muting v souběžné verzi
Obr. 5. Světelná signalizace funkce muting a zaměřovací laser