Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Nové prvky pro sítě průmyslového Ethernetu

číslo 1/2005

Nové prvky pro sítě průmyslového Ethernetu

Pronikání Ethernetu do aplikací v průmyslu či dopravě klade nároky na spolehlivost ethernetových sítí. Spolehlivost ve velké míře závisí na použitých základních stavebních prvcích, kterými v současné době již téměř výhradně jsou přepínače (přepínatelné rozbočovače, switch). Švédská firma Westermo Teleindustri AB, kterou v České republice a na Slovensku zastupuje společnost FCC Průmyslové systémy, s. r. o., uvedla v letošním roce na trh novou řadu průmyslových ethernetových přepínačů SD-500. Tyto přístroje se vyznačují vynikajícími vlastnostmi při ceně, která se blíží cenám uvedených prvků v běžném kancelářském provedení.

Tab. 1. Základní vlastnosti přepínačů řady SD-500

Počet portů 5
Galvanické oddělení porty oddělené mezi sebou i od napájecího zdroje
Metalické porty TX 10/100 BaseT plug and play, automatické přepínání MDI/MDIX (přímé nebo křížené spojení), konektor RJ
Optické porty FX 100 Mb/s pro multimódový kabel, konektor SC, komunikační vzdálenost do 2 km (lze dodat i s konektory LC, MTRJ nebo ST, nebo modifikaci pro jednomódový kabel)
Nastavení portu manuální nebo automatické (autonegotiation)
Napájení vestavěný redundantní zdroj
Napájecí napětí 9,6 až 57,6 V DC
Rozsah pracovních teplot –25 až +70 °C
Montáž na lištu DIN

Výchozím prvkem uvedené řady je pětiportový přepínač (obr 1). Jeho základní vlastnosti jsou uvedeny v tab. 1.

Obr. 1. Obr. 1. Ethernetový přepínač (switch) Westermo SD-5xx

K nejzajímavějším vlastnostem, které nejsou obvyklé pro přepínače této cenové třídy, patří:

  • Vzájemné galvanické oddělení všech portů, které je v průmyslových aplikacích téměř nezbytné. V průmyslových sítích často dochází k tomu, že každé připojené zařízení, včetně prvků sítě, je napájeno z jiného zdroje. Kdyby nebyly jednotlivé porty důsledně odděleny, rozdíl potenciálů a rušivá napětí by znemožnily provoz celé sítě.

  • Rozsah pracovních teplot, který umožňuje montáž do venkovních neklimatizovaných skříní.

  • Velký rozsah napájecího napětí, který spolu s galvanickým oddělením napájení dovoluje napájet přepínač z místního napájecího zdroje.

  • Možnost využít redundantní zdroj. Zálohované napájení podstatně zvýší spolehlivost sítě.

  • Možnost volby mezi ručním a automatickým nastavením portů. Ruční nastavení bývá v průmyslové síti výhodnější, neboť se zde obvykle nemění konfigurace nebo připojování a odpojování zařízení během provozu. Ovšem je-li zařízení připojováno a odpojováno za provozu, např. při připojování diagnostických zařízení, automatické nastavení spolu s automatickým přepínáním MDI/MDIX ušetří čas i práci.

Obr. 2. Obr. 2. Příklad aplikace přepínačů řady SD-500

V řadě SD-500 jsou dodávány tři modely s různou kombinací metalického a optického připojení. V tab. 2 jsou podrobnější údaje jednotlivých typů. Poslední dvě čísla typového označení udávají počet metalických a optických portů. Přenos dat optickým kabelem v průmyslovém prostředí je vždy výhodný a téměř vždy spoří náklady. Přestože je optický kabel stále ještě nákladnější než metalický kabel, není třeba pro něj budovat nové kabelové trasy vzdálené od potenciálních zdrojů rušení a lze jej položit např. přímo do kabelového žlabu k vysokonapěťovým kabelům nebo výkonovým přívodům.

Na obr. 2 je znázorněna typická aplikace přepínačů řady SD. Použití přepínačů s optickými porty umožňuje zcela vypustit optické konvertory a automatické přepínání dovoluje bez úprav využít již existující kabelové rozvody.

Tab. 2. Přehled typů řady SD-500

Typ Počet metalických portů Počet optických portů Proudová spotřeba při napájení 10 V
SD-550 5 0 350 mA
SD-541 4 1 700 mA
SD-532 3 2 900 mA

Ethernetové přepínače řady SD-500 jsou nejnižším článkem průmyslové sítě Ethernet. Společnost Westermo Teleindustri dodává i externě ovladatelné přepínače (manageable switch) určené do redundantních sítí s přenosem dat v reálnem čase nebo brány (gateway) a adaptéry pro převod různých protokolů do sítí s přenosem v IP.

Ing. Otto Havle, CSc.,
FCC Průmyslové systémy, s. r. o.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
U Slovanky 3
182 00 Praha 8
tel.: 266 052 098
fax: 286 890 252

SNP 8
400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 774 173
fax: 472 772 115

e-mail: info@fccps.cz
http://www.fccps.cz