Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nové průtokoměry a systémy pro dávkování kapalin

číslo 11/2005

Nové průtokoměry a systémy pro dávkování kapalin

Společnost Badger Meter Czech Republic s. r. o. slaví letos dvojici výročí – 100 let trvání mateřské společnosti Badger Meter, Inc., Wisconsin, USA, a pět let od založení dceřiné společnosti Badger Meter Czech Republic s. r. o. v Brně.

Během pěti let svého působení v ČR se společnost vypracovala na vedoucí pozici v počtu vyrobených indukčních průtokoměrů ve státě a zaujímá dominantní postavení mezi domácími výrobci i v exportu těchto měřidel.

Obr. 1.

Obr. 1. Indukční průtokoměry typu M 1000 a M1500

Vedení společnosti kladlo již při zakládání české pobočky důraz na vybudování dostatečně silného a stabilního výrobního zázemí. Proto bylo v letech 2001 až 2003 vybudováno v Brně-Řečkovicích nové sídlo společnosti. V jeho objektech je soustředěno výrobní zázemí, včetně zkušebny umožňující kalibrovat průtokoměry světlostí od DN 6 do DN 500.

Hlavní aktivitou firmy Badger Meter Czech Republic je produkce indukčních průtokoměrů, vyráběných nyní v rozpětí světlostí DN 6 až DN 1400. Většina produkce je exportována, zejména do USA.

V rámci inovace sortimentu obohatila letos společnost výrobní program o nové typy indukčních průtokoměrů M 1000 a M 1500 (obr. 1), přičemž záměrem je nabídnout zákazníkům kvalitní přístroje se zajímavým poměrem užitné hodnoty k ceně.

S cílem dosáhnout větších objemů prodeje indukčních průtokoměrů v potravinářství byla letos dále vyvinuta nová řada čidel indukčních průtokoměrů s lisovanou výstelkou z perfluoralkoxy-kopolymeru (PFA). Ve výstelce těchto snímačů je zalisována výztuž z korozivzdorné oceli, dovolující použít je i tam, kde teflonové vtahované výstelky představují riziko (jde zejména o systémy, v nichž nastává podtlak). Díky variabilnímu konstrukčnímu řešení lze čidlo opatřit různými připojovacími koncovkami podle požadavku zákazníka – např. rychlouzávěry triclamp, potravinářským šroubením, hadicovými koncovkami apod.

Kromě výrobních aktivit se společnost Badger Meter Czech Republic věnuje také obchodu. Nabízí mnoho typů průtokoměrů založených na nejrůznějších fyzikálních principech, např. průtokoměry ultrazvukové, hmotnostní, turbínové, s oválnými koly atd.

Obr. 2.

Obr. 2. Přenosný ultrazvukový průtokoměr Portasonic

Ultrazvukové průtokoměry jsou nabízeny v provedeních pro měření v otevřených průtočných profilech (kanálech, např. typ VHQ 500 – SPS) i ve verzích určených k měření v zaplněných potrubích.

Z naposled uvedených roste v poslední době obliba přístrojů pro neinvazivní měření průtoku jak ve stacionárním provedení, tak v přenosném, s bateriovým napájením. Tyto průtokoměry pracují na bázi měření doby potřebné k průchodu měřicího signálu pohybujícím se měřeným médiem.

Představitelem stacionárních ultrazvukových průtokoměrů je např. přístroj Monisonic 4500, vhodný k použití na potrubích se světlostí od DN 25 do DN 225 mm, a to buď se senzory typu FLSE 1 (DN 25 až DN 100), nebo typu FLSE 2 (DN 50 až DN 225). Měřit lze na svislých i vodorovných potrubích. Přístroj je vybaven držákem měřicích sond pro jejich snadné a rychlé upevnění na potrubí bez nutnosti jeho mechanického narušení nebo přerušení provozu.

Pro stacionární měření průtoku v potrubích do DN 6000 je nabízen přístroj Monisonic 4600.

Efektivním pomocníkem všude tam, kde je nutné operativně neinvazivně měřit průtok v potrubích od DN 13 do DN 6000 je bateriový přenosný přístroj Portasonic 7000 (obr. 2), dodávaný v praktickém plastovém kufříku pro snadnou dopravu přístroje se senzory na místo měření.

Obr. 3.

Obr. 3. Systém LMS-RF pro výdej mazacích olejů s bezdrátovou komunikací

Populární typová řada průtokoměrů s kývavým diskem RCDL je nyní rozšířena o nové korozivzdorné provedení pro měření průtoku i chemicky agresivních kapalin. Korozivzdorné měřicí těleso průtokoměru může být kombinováno s libovolnou dosavadní vyhodnocovací elektronikou.

Vedle průtokoměrů pro použití v průmyslu se firma Badger Meter specializuje také na výrobu měřidel a systémů pro výdej kapalin používaných v automobilech.

Ze sortimentu měřidel konstruovaných zejména pro odměřování mazacích olejů je vhodné zmínit alespoň bezdrátový systém výdeje olejů LMS-RF. Jeho použitím zákazníci uspoří podstatnou část instalačních nákladů, neboť k jeho instalaci, na rozdíl od jiných podobných zařízení, postačuje jen přívod síťového napájením pro centrální jednotku. Vlastní výdejní pistole zařízení komunikují s centrální programovací jednotkou bezdrátově prostřednictvím rádiového signálu (obr. 3).

Ing. Ivo Tomáš,
Badger Meter Czech Republic s. r. o.

Badger Meter Czech Republic s. r. o.
Maříkova 26
621 00 Brno
tel.: 541 420 411
fax: 541 229 724
e-mail: badgermeter@badgermeter.cz
http://www.badgermeter.cz