Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Nové prostory pro operační centrum společnosti ABB v Ostravě

Operační centrum společnosti ABB v Ostravě slaví dvanáct let působení na evropském trhu a přesouvá své sídlo do nových prostor v Parku Nová Karolina v samotném centru města. Tam se přemísťuje nejen divize procesní automatizace a její operační centrum, ale i ostatní jednotky ABB z lokality Na Rovince, včetně servisního a obchodního oddělení divize systémy pro energetiku, obchodního oddělení divize automatizace výroby a pohony a zákaznického kontaktního centra ABB. Nové sídlo poskytuje lepší zázemí pro rozvoj společnosti ABB v regionu. Společnost zde má k dispozici přibližně 3 000 m2 kancelářských prostor a 250 m2 plochy pro testování, servis a školicí prostory ABB University. V souladu se standardy ABB má nová budova také zvýšenou energetickou účinnost dálkového vytápění a chlazení.

 
Divize procesní automatizace ABB má dvě globální operační centra, jedno právě v Ostravě a druhé v Indii. Centra poskytují kompletní inženýrské služby a zpracovávají projekty kontinuální a dávkové výroby. Ostravské operační centrum zaměstnává více než 200 lidí, kteří poskytují inženýrské služby podnikům ABB především v Evropě, zejména v Norsku, Finsku, Německu, Švýcarsku, Velké Británii a Švédsku. Mezi služby tohoto operačního centra patří zavádění softwaru pro řízení průmyslových podniků, programování automatizačních systémů, zavádění informační techniky (IT) a její zabezpečení, projektování a oživování pohonů a projektování elektrických systémů nízkého i vysokého napětí, konstrukce strojních zařízení a jejich komponent a také řízení dodavatelského řetězce a opatřování zdrojů. V uplynulých dvou letech se počet zaměstnanců centra více než zdvojnásobil. Toto jedinečné centrum pro procesní automatizaci v Evropě nabízí uplatnění studentům Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Žilinské univerzity a dalším odborníkům. Investice do globálních výrobních, inženýrských a servisních závodů, jakým je operační centrum v Ostravě, je dlouhodobou prioritou společnosti ABB.

(ed)