Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Nové produkty Citect pro úroveň IIM

číslo 10/2003

Nové produkty Citect pro úroveň IIM

S rostoucími požadavky na sledování kvality produkce, výrobních nákladů a dalších aspektů ovlivňujících konkurenceschopnost jednotlivých podniků se zvyšují nároky také na úroveň zpracování a kvalitu přístupu k datům z výrobní technologie (tzv. technologických dat). Většina podniků v současnosti vyžaduje, kromě možnosti sledování technologických dat na úrovni operátora, zpřístupnění agregovaných dat na úrovni středního a vyššího managementu.

Obr. 1.

Obr. 1. (význam zkratek: ERP – Enterprise Resource Planing, SCM – Supply Chain Management, CRM – Customer Relationship Management, MES – Manufacturing Executive System, LIMS – Laboratory Information Management System, DCS – Distributed Control System)

Citect, jeden z vedoucích dodavatelů systémů SCADA pro průmyslové aplikace, v reakci na tento trend uvedl na trh v letošním roce několik produktů pro zpracování dat:

  • Citect SCADA Batch,
  • Citect IIM Downtime,
  • Citect IIM Metrics,
  • Citect IIM Quality,
  • Citect IIM Production,
  • Citect IIM Tracking.

Jde o produkty pro úroveň nadřízenou systémům SCADA, označovanou jako IIM (Industrial Information Management). V současnosti se produkty nadřízené produktům SCADA/HMI většinou zařazují do oblasti MES (Manufacturing Execution Systems), která je velmi rozsáhlá a nespecifikuje zcela přesně oblast použití těchto produktů. Označení IIM daleko lépe vymezuje jejich určení (obr. 1).

Uvedením zmíněných produktů pokračuje Citect v trendu poskytovat uživatelům maximální komfort práce s technologickými daty, který čeští uživatelé znají z produktů již dostupných na našem trhu. Jde především o Citect SCADA, který čeští a slovenští integrátoři použili ve stovkách aplikací, Citect Plant2Bussiness, včetně modulu Historian, a Plant2Net, které jsou určeny pro dlouhodobou archivaci dat a pro zpřístupnění technologických dat do úrovně IT.

Obr. 2.

Moduly Citect IIM

Jednotlivé moduly skupiny Citect IIM jsou úzce zaměřeny na problematiku zpracování dat ze systému SCADA v průmyslové výrobě s přihlédnutím na vývoj evropských a celosvětových norem (obr. 2).

Citect SCADA Batch
Citect SCADA Batch umožňuje realizovat dávkovou výrobu typickou např. v potravinářství, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Produkt je vytvořen tak, aby výrobní zařízení, které řídí, bylo validovatelné podle směrnic FDA 21 CFR Part 11 a GAMP 4. Modelování výroby je realizováno v souladu se standardem ISA88. Jde o robustní produkt podporující redundanci a dovolující současně vyrábět podle až 99 receptur na různých zařízeních současně.

Citect IIM Downtime
Citect IIM Downtime je určen pro automatické sledování odstávek jednotlivých výrobních zařízení (obr. 3). Uživatelé potom musí specifikovat (je-li to třeba) důvody jednotlivých prostojů. Pomocí podrobné analýzy výrobních prostojů mohou výrobní a ekonomičtí manažeři sledovat a následně zvyšovat celkové využití výrobních zařízení.

Obr. 3.

Citect IIM Quality
Citect IIM Quality poskytuje manažerům kvality klíčové informace o parametrech vyráběných produktů.

Citect IIM Production
Citect IIM Production umožňuje ukládat a sledovat všechny definované parametry výroby. Data jsou pro uživatele předem připravena do podoby grafů tak, aby bylo možné je v reálném čase analyzovat a na základě aktuálního stavu realizovat manažerská rozhodnutí.

Citect IIM Tracking
Citect IIM Tracking je modul pro zaznamenávání historie výroby, umožňující doložit průběh výroby každé jednotlivé výrobní dávky.

Citect IIM Metrics
Citect IIM Metrics poskytuje uživatelům na úrovni řízení podniku přehledné informace o klíčových ukazatelích ve výrobě (KPI, Key Perfomance Indicators). Uživatel v přehledné podobě získává nejdůležitější data z modulů Downtime, Quality, Production a dostane tak rychle přehled o celkovém aktuálním stavu ve výrobě.

Citect IIM jako modulární celek

Celá skupina produktů IIM je zaměřena především na úroveň managementu podniku, kterým díky zpřístupnění aktuálních dat o výrobě a jejich analýze umožňuje dosáhnout lepší návratnosti investic a vyšší efektivity a kvality výroby.

Celé řešení Citect IIM lze aplikovat po krocích podle aktuálních požadavků uživatele. Tato strategie odpovídá obchodní filozofii firmy Citect, která uživateli umožňuje realizovat investici přesně podle aktuálního stavu výrobní technologie. S rostoucími požadavky lze celý systém dále rozšiřovat.

(AutoCont Control Systems)

Autocont Control System s. r. o.
Nemocniční 12
701 00 Ostrava
tel.: 596 152 111
fax: 596 152 562
e-mail: consys@autocont.cz
http://www.autocontcontrol.cz

Inzerce zpět