Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Nové přístroje ve výrobním programu firmy Krohne

Měřicí přístroje pro měření průtoku a výšky hladiny kapaliny jsou základem výrobního programu firmy Krohne již mnoho desetiletí. V letošním roce uvádí firma Krohne na trh nové měřicí přístroje, které významně rozšiřují dosavadní sortiment průtokoměrů a hladinoměrů.
 

Magnetickoindukční vodoměr Waterflux

Nový magnetickoindukční vodoměr Waterflux 3070 (obr. 1) s bateriovým napájením je v prodeji od května 2009. Je to elektromagnetický vodoměr určený pro běžné měření průtoku ve vodním hospodářství.
 
Jádrem vodoměru Waterflux je měřicí trubice obdélníkového průřezu, která zajišťuje homogenní magnetické pole s velkou intenzitou. Měření průtoku proto není ovlivňováno tvarem rychlostního profilu. Toto uspořádání rovněž dovoluje minimalizovat délky požadovaných přímých úseků před průtokoměrem a za ním při dosažení přesnosti měření ±0,2 % ± 1,5 mm/s. Vlastní měřicí trubice je kovová, povlakovaná polyamidem (Rilsan), který je schválen pro styk s pitnou vodou (obr. 2).
 
Magnetickoindukční vodoměr ke svému provozu vyžaduje elektrickou energii. V mnoha případech jsou průtokoměry instalovány v místech, ve kterých není k dispozici elektrická síť. Firma Krohne vyřešila tento problém vývojem snímače a vyhodnocovací elektroniky, kterým postačí napájení z baterie, jejíž životnost je patnáct let. Magnetickoindukční vodoměr tedy nevyžaduje údržbu ani výměnu baterií a vyznačuje se nulovými provozními náklady. Díky využití nejmodernějších součástek s nízkým příkonem a moderních technologií výroby elektroniky se podařilo vyvinout přístroj se spotřebou 5 000krát menší, než má běžný magnetickoindukční průtokoměr.
 
V případě, že není k dispozici rozvodná síť, není obvykle možné ani přímé připojení k systému pro sběr dat. Uživatel je proto odkázán na bezdrátový přenos dat do nadřazeného systému. Waterflux 3070 může být vybaven záznamníkem dat a modulem GSM pro jejich přenos. Záznamník dat (datalogger) ukládá hodnoty průtoku a součtového proteklého množství včetně špičkových hodnot a nízkých průtoků v nočních hodinách. Tato data jsou potom přenášena sítí GSM k uživateli.
 
Mimo hodnoty průtoku může uživatel sledovat i provozní stavy, např. stav prázdné měřicí trubice, a rovněž stav baterie, která napájí vodoměr. Waterflux 3070 splňuje podmínky pro pracovní měřidla stanovená v souladu se směrnicemi OIML R-49 (vodoměry studené pitné vody) a MID, příloha MI-001. Přístroj se vyrábí v rozsahu jmenovitých světlostí od DN 25 do DN 600. Snímač Waterflux je rovněž možné použít v kombinaci s vyhodnocovacími elektronikami IFC 100 a IFC 300. Vznikne tak magnetickoindukční průtokoměr, který využívá vynikající vlastnosti snímače Waterflux.
 
Nový elektromagnetický vodoměr Waterflux 3070 poskytuje uživateli některé výjimečné výhody, které konkurenční vodoměry obdobného určení nemají: díky krátkým požadovaným rovným úsekům před a za průtokoměrem může být Waterflux snadno instalován do rozvodných šachet a komor. Přístroj se vyznačuje velkou přesností a má ve srovnání s mechanickými vodoměry malou tlakovou ztrátu a dlouhodobou stabilitu. Pro větší jmenovité světlosti je cena vodoměru Waterflux výrazně nižší než cena mechanických vodoměrů, u kterých je navíc nutné počítat s instalací filtrů a pravidelnou kontrolou a údržbou.
 

Měření teploty

Firma Krohne rovněž uvádí v letošním roce na trh novou řadu snímačů a převodníků pro měření teploty se společným názvem Optitemp (obr. 3). Tyto teploměry jsou výsledkem spolupráce se švédskou firmou Inor, která je dceřinou společností firmy Krohne. V sídle firmy Krohne v Duisburgu vznikla nová hala, kde se vyrábějí snímače teploty – termočlánky, odporové teploměry a převodníky.
 
Nová řada snímačů teploty se vyznačuje stejně jako ostatní měřicí přístroje firmy Krohne velkou přesností, dlouhodobou stabilitou a značnou mechanickou odolností i v nepříznivých provozních podmínkách.
 

Závěr

Firma Krohne je přední firmou ve vývoji a výrobě snímačů průtoku, výšky hladiny a teploty. Cílem firmy je překračovat očekávání zákazníků ve výjimečné kvalitě, užitných vlastnostech a službách.
 
Více informací o nových přístrojích firmy Krohne získají zájemci v technických kancelářích firmy Krohne v Praze, Brně a v Ostravě nebo na internetových stránkách www.krohne.com.
Petr Komp,
KROHNE CZ s. r. o.
 
Obr. 1. Bateriový vodoměr Waterflux 3070
Obr. 2. Obdélníkový průřez měřicí trubice; kov povlakovaný polyamidem Rilsan
Obr. 3. Převodníky teploty Optitemp