Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nové přístroje pro práce na chladicích zařízeních a tepelných čerpadlech

číslo 1/2005

Nové přístroje pro práce na chladicích zařízeních a tepelných čerpadlech

Dosud pracovali chladírenští technici s plnicími a kontrolními bateriemi vybavenými mechanickými manometry. To vedlo k obtížím s výměnou stupnic pro různá chladiva, k častému přetížení manometru pro měření vakua a nemožnosti elektronického záznamu (a tudíž nutnosti provádět výpočty ze zapsaných naměřených hodnot ručně). Německá společnost Testo AG vyvinula elektronické přístroje nové řady, které pracují na stejném principu jako baterie používané dosud, ale navíc přinášejí výhodu elektronického měření a záznamu. Nové servisní přístroje mají označení Testo 555, 556 a 560.

Testo 555

Přístroj Testo 555 je vybaven klasickou třícestnou ventilovou baterií a dvěma snímači tlaku (malého a velkého, a to až do 5 MPa) pro servis a údržbu chladicích zařízení a tepelných čerpadel. V provedení 555-1 má baterii z mosazi. Provedení 555-2 má baterii z ušlechtilé oceli a je vhodné též pro měření na zařízeních plněných čpavkem (NH3). V přístroji jsou uloženy konstanty 35 běžně používaných chladiv a další je možné doplnit. Naměřené hodnoty uložené v přístroji lze zobrazit na vestavěném displeji. Přístroj také přímo přepočítává tlak na kondenzační a výparnou teplotu podle použitého chladiva.

Testo 556

Servisní přístroj Testo 556 je vybaven třícestnou ventilovou baterií. Z hodnot teplot naměřených dvěma externími sondami vypočítává přehřátí či podchlazení chladicího zařízení nebo tepelného čerpadla. Umožňuje kontrolovat těsnost zařízení s kompenzací vlivu kolísání teploty okolí.

Naměřené údaje lze uložit do externího paměťového čipu (příslušenství), který je trvalou součástí zařízení. Z tohoto čipu je možné kdykoliv zjistit historii měření a zásahů provedených na zařízení.

Testo 560

Další nový produkt, měřicí přístroj Testo 560, je určen pro všechny druhy měření vykonávaných při uvádění do provozu, údržbě a servisu chladicích zařízení a tepelných čerpadel. Je vybaven velmi přesnými snímači tlaku, vakua a teploty a třícestnou ventilovou baterií, kterou je možné dočasně změnit cestu chladiva v zařízení. Významnými rysy přístroje Testo 560 jsou zejména:

  • kompaktní provedení s krytím IP65,
  • vnitřní i vnější napájení,
  • dva snímače absolutního tlaku (0 až 5 MPa) a snímač pro měření vakua (absolutní tlak 0 až 200 hPa),
  • vestavěné čidlo teploty Pt1000 a konektor pro připojení externího snímače teploty,
  • kontrola těsnosti s kompenzací kolísání teploty okolí,
  • v paměti uložené konstanty 38 běžných chladiv s možností zobrazit hodnoty parametrů sytých par chladiv,
  • snadné ukládání, správa a zobrazování naměřených hodnot i jejich přenos do PC,
  • snadný výpočet teploty pro aktuální sublimační nebo výparný tlak vodní páry, přehřátí, podchlazení a chladicího a topného výkonu.

Vždy je k dispozici vhodný měřicí přístroj

Protože jsou v nich uloženy konstanty všech běžně používaných chladiv, jsou nové přístroje vhodné pro měření na všech chladicích zařízeních.

Jestliže budou na trh uvedena nová chladiva, je možné vložit do přístroje jejich konstanty prostřednictvím internetu.

Díky vestavěným snímačům tlaku a paralelnímu měření teploty již není dále nutné používat jakékoliv jiné přístroje.

Chladicí zařízení je možné plnit připojeným přístrojem.

Optimální ochrana snímače vakua

V případě chybného připojení hadic a následného zatížení snímače vakua příliš velkým tlakem se otevře ochranný ventil a snímač se nezničí.

Snadné dokumentování měření

Naměřené hodnoty je přímo na místě možné uložit do paměti obsažené v přístroji. Uložené hodnoty lze později přenést do počítače a při použití komfortního programu s nimi dále pracovat nebo je archivovat. Při přípravě na servisní nebo údržbové práce či odstraňování poruchy na nějakém ze zařízení, která jsou předmětem péče, je možné hodnoty uložené v počítači vložit zpět do přístroje a mít tak možnost porovnat nové hodnoty se starými přímo na místě zásahu u zařízení.

Jestliže chladicí zařízení z neznámého důvodu opakovaně vykazuje chybnou funkci, je možné příslušné parametry do přístroje ukládat ve volně nastavitelné periodě. Takový záznam může velmi pomoci při odhalování chyby. Získané údaje je možné archivovat a dále zpracovávat v počítači.

Ing. Luboš Lhoták, Testo, s. r. o.

Testo, s. r. o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 257 290 205
fax: 257 290 410
e-mail: info@testo.cz
http://www.testo.cz