Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nové přístroje pro klimatizaci a vzduchotechniku

číslo 7/2005

Nové přístroje pro klimatizaci a vzduchotechniku

Regulace kvality vzduchu v místnosti je předpokladem nejen pro vysoký pracovní výkon zaměstnanců, ale i pro energeticky optimalizovaný provoz zařízení upravujících parametry vzduchu. Analýzu kvality vzduchu pro následnou regulaci vzduchotechnických zařízení umožňuje nový měřicí přístroj Testo 435.

Obr. 1.

Obr. 1. Testo 435

Přístroj Testo 417 je anemometr, který najde uplatnění např. při kontrole proudění v místnostech nebo při měření kvality filtrů v čistých prostorech.

Testo 435 – „multitalent„ pro měření kvality vzduchu

Testo 435 (obr. 1) je multifunkční přístroj pro měření parametrů kvality vzduchu. Přístroj se základní sondou IAQ (Indoor Air Quality) měří koncentraci CO2, relativní vlhkost, teplotu a absolutní tlak. Sonda pro měření turbulencí umožňuje měřit rozložení rychlosti proudění vzduchu v místnosti, na které je člověk velmi citlivý. K parametrům pracovního prostředí patří osvětlení, jehož intenzitu dovoluje změřit další přídavná sonda. Ta navíc dokáže změřit např. opakovací frekvenci počítačových monitorů. Použití sond pro měření teploty povrchu a teploty vzduchu je potřebné pro ověření překročení teploty rosného bodu, při kterém začínají růst plísně. Do nové sondy pro měření průtoku v kanálech vzduchotechniky byla integrována čidla pro měření teploty a vlhkosti. Proto je možné při jednom měření zjistit rychlost proudění, objemový průtok, vlhkost a teplotu vzduchu. Podle rychlosti proudění a požadavků na měření mohou být použity různé principy měření rychlosti proudění a průtoku:

  • sonda se žhaveným drátem k přesnému měření malých rychlostí proudění (0 až 20 m/s),

  • 16mm vrtulková sonda vhodná pro rychlosti proudění 0,6 až 40 m/s,

  • 60mm vrtulková sonda pro rychlosti proudění 0,25 až 20 m/s k měření např. na vyústkách,

  • integrovaná sonda diferenčního tlaku pro vyšší rychlosti proudění a pro měření průtoku znečištěného vzduchu.

Obr. 2.

Obr. 2. Testo 417

Charakteristickým rysem přístroje je jednoduchá a efektivní obsluha. Přístroj má dva druhy uživatelských profilů, mezi nimiž lze přepínat: měření ve vzduchotechnických kanálech a měření kvality vzduchu. Zatímco v prvním případě jde o měření aktuálních hodnot, které se zobrazují přímo na displeji, v druhém případě jde o dlouhodobá měření. V obou profilech se pro ovládání používají funkční tlačítka – v prvním profilu k přepínání funkcí, v druhém k nastavování parametrů měřicího programu a jeho spuštění.

Protokol o měření lze zpracovat na PC nebo vytisknout na přenosné tiskárně. V paměti přístroje je možné uchovávat 10 000 naměřených hodnot, které lze potom současně zobrazit na počítači v podobě tabulky nebo grafu. Přenosná tiskárna se připojuje bezdrátově, pomocí infračerveného paprsku. Lze tisknout jednotlivé měřené hodnoty okamžitě po jejich změření nebo cyklicky celý soubor změřených hodnot po určitém intervalu (1 min až 24 h). Kromě data a času měření je možné protokol opatřit také logem firmy.

Přístroj Testo 435 je robustní a lze jej použít v nejrůznějších prostředích. Jeho krytí je IP54. Pohodlí při měření zvyšuje magnetické upínání, vhodné zejména při měření ve vzduchotechnických kanálech.

Tab. 1. Varianty přístroje Testo 435 a jejich charakteristika

435-1

multifunkční měřicí přístroj pro měření parametrů IAQ, klimatizace a větrání (včetně baterií a protokolu o kalibraci)

435-2 (s příslušenstvím)

multifunkční měřicí přístroj pro měření parametrů IAQ, klimatizace a větrání (včetně baterií a protokolu o kalibraci) s pamětí naměřených hodnot, kabelem USB pro přenos dat do počítače a softwarem pro tvorbu protokolů

435-3 (s integrovanou sondou tlakové diference)

multifunkční měřicí přístroj pro měření parametrů IAQ, klimatizace a větrání (včetně baterií a protokolu o kalibraci) s integrovanou sondou tlakové diference do 25 hPa

435-4 (s integrovanou sondou tlakové diference a s příslušenstvím)

multifunkční měřicí přístroj pro měření parametrů IAQ, klimatizace a větrání (včetně baterií a protokolu o kalibraci) s integrovanou sondou tlakové diference do 25 hPa, pamětí naměřených hodnot, kabelem USB pro přenos dat do počítače a softwarem pro tvorbu protokolů

Testo 435 existuje ve čtyřech verzích, jejichž přehled je v tab. 1.

Anemometr Testo 417

Nový kompaktní anemometr Testo 417 (obr. 2) pro měření rychlosti proudění, objemového průtoku a teploty je vybaven měřicí vrtulkou o průměru 100 mm. Při měření objemového průtoku lze do přístroje zadat plochu kanálu a okamžitý objemový průtok je potom vypočítán přímo v přístroji a zobrazován na displeji současně s rychlostí proudění. Přepnutím lze jako druhou hodnotu zobrazit aktuální teplotu. Displej ukazuje i směr proudění. Může zobrazovat i maximální a minimální hodnotu. Podržením tlačítka se aktuální hodnoty na displeji na potřebnou dobu „zmrazí“ (funkce hold). Údaje jsou na podsvíceném displeji dobře viditelné i za špatných světelných podmínek. K dispozici je množství doplňků, rozšiřujících funkce přístroje.

(Testo, s. r. o.)

Testo, s. r. o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 257 290 205
fax: 257 290 410
e-mail: info@testo.cz
http://www.testo.cz