Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Nové převodníky vlhkosti s rozhraním Profibus-DP

Zatímco v klimatizační technice svádějí systémy měření vlhkosti především cenový souboj a nejdůležitějšími parametry jsou zde přesnost a disponibilita zařízení, pro měření vlhkosti v průmyslovém prostředí jsou nejdůležitější přesnost a spolehlivost. To platí pro měření jak v čistých prostorách, tak v průmyslových procesech a při vysoušení. K použití v průmyslu jsou určeny převodníky vlhkosti nových řad testo 6651 a testo 6681, které vynikají snadnou údržbou, vysokou spolehlivostí a bezpečností provozu. Kromě toho mají vlastnosti běžné pro přístroje značky Testo, jako je externí rozhraní pro komunikaci, např. se softwarem firmy Testo pro parametrizaci a kalibraci. Nejvýznamnější inovací je rozhraní Profibus-DP v převodníku vlhkosti testo 6681. Společnost Testo je prvním výrobcem převodníků vlhkosti, který pokročil od analogového výstupu nebo sériového výstupu RS-485 k interoperabilní sběrnici Profibus.
 
Převodníky s výměnnými čidly
Převodníky vlhkosti řad 6651 a 6681 jsou založeny na kalibrovaných a výměnných čidlech Testo s dlouhodobou stabilitou. Jsou mezi nimi i čidla pro speciální využití, např. pro vysokou vlhkost, vlhkost v H2O2, zbytkovou vlhkost a agresivní média. Převodníky vlhkosti navržené pro střední a velké rozsahy jsou koncipovány pro regulaci a sledování kritického klimatu a vysoušecích procesů. Mají i další funkce, které nejsou v této třídě přístrojů obvyklé, např. vysílání signálů včasné výstrahy při změně hodnot senzoru apod. To zvyšuje disponibilitu zařízení, a tím i jejich provozní spolehlivost. Přednosti převodníků řad 6651 a 6681 lze shrnout takto:
  • dvě modelové řady: standardní a speciální převodníky,
  • kalibrovatelná, výměnná čidla,
  • široká paleta čidel pro zvláštní řešení, jako vysoká vlhkost, vlhkost v H2O2 apod.,
  • systém včasné výstrahy,
  • flexibilní koncepce kalibrace, např. na místě ručním měřicím přístrojem Testo,
  • interní provozní deník pro obnovitelnost všech nastavení, záznamu závad a kalibrace,
  • volitelné rozhraní Profibus.
 

Rozhraní Profibus-DP

Měření vlhkosti v mnoha provozech, mezi jinými i v potravinářském či farmaceutickém průmyslu, je integrováno do systému automatizace výroby, kde jsou naměřené hodnoty často přenášeny prostřednictvím digitální sběrnice. Proto přichází světový dodavatel mobilních a stacionárních snímačů vlhkosti, Testo AG, s novým převodníkem vlhkosti testo 6681 s rozhraním Profibus-DP. Pro uživatele je optimální, že si díky „sendvičové“ konstrukci (obr. 1) může objednat buď přístroj s rozhraním Profibus instalovaným již ve výrobě, nebo ho doplnit dodatečně, aniž by musel mít zvláštní znalosti nebo speciální nástroje.
Jakou výhodu získá uživatel zapojením převodníku vlhkosti do své sítě Profibus? Vedle nižších nákladů na kabeláž mají měřicí místa napojená na sběrnici tu výhodu, že kromě naměřených hodnot předávávají také další informace. Přitom nejde pouze o obecné alarmy nerozlišující poplašné nebo výstražné situace, nýbrž o zprávy s informacemi o řízení apod. A právě v tomto ohledu vykazuje převodník vlhkosti testo 6681 značné přednosti: disponuje četnými funkcemi samokontroly a včasné výstrahy. Může např. detekovat, zda jeho čidlo vlhkosti nevykazuje známky počínající koroze působením agresivních plynů. Při vyslání této zprávy může být měřená hodnota ještě správná, takže vlastně jde o systém včasného varování, který dovoluje včas zasáhnout v rámci preventivní údržby (obr. 2). Výsledkem je maximální disponibilita zařízení.
Kromě toho mohou být z rozhraní Profibus-DP nastavována čtyři volitelná relé převodníku testo 6681. Mezní hodnoty mohou být tedy nastaveny z úrovně ovládání zařízení nebo řízení výroby. To lze využít např. při sušení těstovin (obr. 3), kdy se pro různé šarže do převodníku automaticky zapisují příslušné mezní hodnoty pro výstrahu.
 

Použití

Značná disponibilita zařízení se uplatní v různých procesech sušení, ať už jde o sušení keramiky, masných výrobků nebo těstovin. Pro průmyslové podniky, jejichž automatizační systémy využívají sběrnici Profibus-DP, je výhodou možnost napojit místa pro měření vlhkosti klimatu na tuto sběrnici. V lakovnách automobilek, klimatizaci čistých prostor v polovodičovém průmyslu nebo v zařízeních pro měření vlhkosti klimatu – tam všude ocení uživatelé funkce, které vedou k včasnému provádění preventivní údržby a umožňují nastavovat mezní hodnoty z úrovně řízení.
 
Ing. Jens Amberg,
Testo AG, Lenzkirch, Německo
 
Obr. 1. Převodník vlhkosti testo 6681 (vlevo) a mezivrstva rozhraní Profibus-DP (vpravo)
Obr. 2. Preventivní údržba převodníku vlhkosti testo 6681
Obr. 3. Flexibilní nastavování relé prostřednictvím sběrnice Profibus-DP