Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nové převodníky tlaku Vegabar

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert s. r. o. nabízí kompletní sortiment přístrojů pro provozní měření v rozsáhlém spektru průmyslových odvětví. Je schopna vyhovět veškerým požadavkům zákazníků na nejrůznější způsoby měření výšky hladiny
kapalin i sypkých materiálů, měření průtoku a také měření tlaku. V článku je představena inovovaná a upravená řada snímačů tlaku, hydrostatického tlaku a rozdílu tlaků. Společnost Level Instruments CZ – Level Expert na českém a slovenském trhu výhradně zastupuje německou firmu VEGA Grieshaber KG a poskytuje zákazníkům kompletní služby v oblasti měření a regulace včetně bezplatného technického poradenství, vypracování návrhu řešení, zapůjčení snímačů a jejich vyzkoušení u zákazníka.
 
Převodníky tlaku Vega vynikají kvalitou a mohou být použity ve standardních i v těch nejnáročnějších měřicích úlohách v průmyslu. Převodníky jsou neustále zdokonalovány a vyvíjeny; před časem byly upraveny technické parametry převodníků tlaku Vegabar 50 a 60. Pro celkové zjednodušení a univerzálnost byl sjednocen také název některých snímačů tlaku.
 
Snímače tlaku Vegabar (obr. 1) využívají čtyři různé druhy čidel tlaku založených na různých měřicích principech. Díky široké nabídce tlakoměrných membrán z nejrůznějších materiálů je možné převodníky tlaku Vegabar použít téměř v jakémkoliv procesu: v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu, ve vodohospodářství, v papírenském
průmyslu, v elektrárnách, teplárnách atd. Převodníky tlaku a rozdílu tlaků jsou k dispozici v mnoha stupních přesnosti (od
0,075 % z měřicího rozsahu) a používají se k měření a regulaci tlaku, hladiny a průtoku kapalin a plynů. Uplatní se při běžném měření, ale i v těch nejnáročnějších úlohách v průmyslu, takže vyhoví všem požadavkům zákazníků. Na přání je možné dodat snímače s přednastaveným (nestandardním) měřicím rozsahem podle zadané specifikace. Snímače jsou k dispozici také v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu s certifikátem Atex.
 
Tlakoměrná buňka Certec
 
Jádrem převodníků tlaku Vegabar je keramická kapacitní tlakoměrná buňka, která má obchodní označení Certec® a je určena k měření relativního nebo absolutního tlaku. Podle požadovaného měřicího rozsahu je možné pro čidlo zvolit jednu ze sedmi tlouštěk keramické membrány od 0,21 do 1,8 mm.
 
Vzhledem ke speciální konstrukci měřicí buňky typu Certec lze čistit membrány metodami SIP a CIP. Ideálně se buňky uplatní v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Mezi další přednosti snímačů tlaku Vegabar s keramickou měřicí buňkou Certec patří:
– povrchová drsnost smáčených částí Ra lepší než 0,5 μm,
– splněný hygienický standard (EHEDG, 3A),
– vynikající odolnost proti teplotním rázům.
 
Speciální safírový keramický materiál s drsností povrchu 0,5 μ m firmy Vega je chráněn patentem. Keramické měřicí čidlo propůjčuje snímačům cenné vlastnosti: robustnost, chemickou odolnost a velkou přetížitelnost (až 150krát). Keramická membrána je umístěna na samém čele snímače (provedení front-flush), což zabraňuje tvorbě možných usazenin v místě připojení k procesu (obr. 2).
 
Výstupní signál
 
Elektronika převodníků je založena na modulárním konceptu plics® a je řešena jednotně ve všech převodnících řad Vegabar 50, 60 a Vegadif 65. Díky zobrazovacímu a nastavovacímu modulu Plicscom je možné převodníky velmi snadno uvést do provozu. Pro komunikaci snímače standardně využívají signál 4 až 20 mA nebo protokoly HART, Profibus-PA nebo Foundation Fieldbus.
 
Univerzální přístroje
 
Převodníky tlaku Vegabar usnadňují měření tlaku, hydrostatického tlaku a rozdílu tlaků plynů, par či kapalin. Snímače jsou vyráběny tak, aby splňovaly nejnáročnější požadavky celosvětových standardů nebo konkrétní požadavky jednotlivých uživatelů. Podle typu použití se zvolí vhodné procesní připojení: manometrické šroubení pro standardní procesy, připojení triclamp pro měření v potravinářství, převlečné matice Varivent, SMS, Neumo, příruby nebo speciální připojení na kulovém ventilu pro použití v papírenském průmyslu (obr. 3).
 
Závěr
 
Technické parametry představených i ostatních produktů pro měření tlaku dodávaných společností Level Instruments CZ –
Level Expert jsou v tab. 1. Další informace lze získat telefonicky nebo elektronickou poštou. Rychlá reakce na poptávku, kvalitní zboží, nejmodernější technika, široký sortiment nabízených produktů, 24hodinový servis po sedm dní v týdnu – to vše vede ke spokojenosti zákazníků společnosti.
 
 
Obr. 1. Snímače tlaku Vegabar mají široké uplatnění při měření v průmyslu
Obr. 2. Keramická membrána Certec je umístěna na čele snímače
Obr. 3. Úprava snímače pro papírenský průmysl
Tab. 1. Přehled snímačů tlaku Vegabar, Vegawell a Vegadif