Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Nové převodníky průtoku sypkých látek

Nová zařízení Sitrans WF100, Sitrans WF200 a Sitrans WF250 s tenzometrickými siloměry spolehlivě měří velké průtoky sypkých látek. Měřicí rozsah zařízení Sitrans WF100 je 1 až 200 t/h, u modelů Sitrans WF200 a WF250 je to 200 až 900 t/h. Model Sitrans WF250 je speciálně navržen k použití při samotížné dopravě materiálů čeřených vzduchem (typicky cement, popílek apod.). Všechna zařízení řad Sitrans WF100 a WF200 využívají osvědčené patentované tenzometrické vážicí buňky se třemi nosníky v paralelogramovém uspořádání, vyznačující se mimořádnou spolehlivostí a reprodukovatelností měření.

Současně se mění dosavadní označení Milltronics řady průtokoměrů sypkých látek se snímacími hlavami Sitrans WFS300 a WFS320 s lineárním polohovým transformátorem (Linear Variable Differential Transformer – LVDT) a měřicím rozsahem až 300 t/h na Sitrans WF300. Jde o průtokoměry Milltronics E-40/E-300 (nově Sitrans WF330) pro běžné provozní podmínky, o kompaktní přístroje Milltronics V-40 /V 300 (Sitrans WF 340) do stísněných prostor a o unikátní zařízení Milltronics A-40/A-300 (Sitrans WF350) pro provzdušněné materiály.

Všechny průtokoměry skupiny Sitrans WF jsou mimořádně vhodné k měření průtoku sypkých látek v cementárenském a těžebním průmyslu, při zpracování plastů a v potravinářství. Přístroje nejsou citlivé na změny vertikální síly zapříčiněné usazováním materiálu, a pracují tudíž i tam, kde jiná vážicí zařízení selhávají (např. při měření průtoku popílku nebo mouky).

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com