Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Nové převodníky BW500/L pro jednoduché úlohy s pásovými váhami

Vedle dosavadního výkonného převodníku pro pásové váhy Mill­tronics BW500 je jako novinka s určením pro jednoduché řídicí úlo­hy v systémech s pásovými váhami nabízen převodník Milltronics BW500/L. Přístroj vypočítává přepravní výkon, celkové přepravené množství a zatížení a rychlost pohybu pásu. Nový převodník má dvě vý­stupní programovatelná jednopólová relé se spínacími kontakty se jme­novitou zatížitelností 5 A při 250 V AC (bez indukční zátěže). Vestavěná funkce automatické kalibrace usnadňuje používání přístroje a spoříá čas uživate­lů. Konfigurační, naměřené i řídicí údaje jsou (stejně jako u převodníku Milltronics BW500) uloženy v permanentní paměti typu flash, takže jsou dostupné i při pře­rušení napájení přístroje.
 
Současný výkonný převodník Milltro­nics BW500, určený především pro složi­tá vážicí zařízení, má šest vstupních ka­nálů a pět výstupních relé a jako přídav­né funkce nabízí také dávkování a PID regulaci. Nový převodník BW500/L lze použít ve spojení s pásovými vážicími systémy s jedním nebo dvěma tenzometrickými siloměry. Převodníky obou typů lze připojit k průmyslovým komunikačním sběrnicím Profibus-DP, Allen Bradley RIO a DeviceNet, kromě toho jsou kompatibilní se zobrazovacími jednot­kami Siemens Sitrans RD500. V obou typech přístrojů je použita pa­tentovaná funkce elektronického vyvažování tenzometrických sníma­čů síly, která umožňuje dosahovat nejvyšší možné přesnosti měření.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com