Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Nové optické snímače Eaton E67 s dosahem do 2,4 m

Eaton Elektrotechnika představuje novou řadu fotoelektrických senzorů E67 Long Range Perfect Prox s prodlouženým dosahem do 2,4 m. Snímače detekují předměty bez ohledu na jejich barvu, od­razivost, kontrast nebo tvar. Umožňují optimální potlačení pozadí a spolehlivou činnost reflexních snímačů. Detekují i objekty, s nimiž mohou mít jiné typy snímačů potíže, jako např. ploché černé objek­ty, průsvitné objekty (např. fólie) nebo objekty bez hran. Jsou vhod­né pro např. pro balicí stroje, paletizátory a při manipulaci s materi­álem. Díky stupni krytí IP67 je lze využít i v nepříznivém prostředí.
 
Reflexní snímače Eaton řady E67 Long Range Perfect Prox s prodlouženým dosahem a po­tlačením pozadí patří k nejvý­konnějším fotoelektrickým sní­mačům na trhu. Vyráběny jsou s pevnými snímacími vzdále­nostmi mezi 60 a 240 cm (v kro­cích po 10 cm). Uživatel tak není zatěžován žádným dalším nasta­vováním, snímače se objednávají a jsou dodávány přesně podle požadavků dané úlohy.

 
Dvě signální LED umístěné v horní části snímače E67 navíc umož­ňují jasnou optickou indikaci provozního stavu a výstupu. Uživatelé tak okamžitě zjistí, zda jsou snímače aktivní nebo zda právě detekují objekt.
 
Snímače E67 jsou k dispozici ve verzi 18 až 30 V DC nebo 20 až 132 V AC/DC.
 

Eaton Elektrotechnika, s. r. o., tel.: 267 990 400, e-mail: elektro­technikaCZ@eaton.com, www.eatonelektrotechnika.cz