Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Nové nástroje pro analýzu zvuku a vibrací strojů

Sada programů NI Sound and Vibration Measurement Suite Ver­sion 7.0 v prostředí NI LabVIEW, navržená pro potřeby komplexní analýzy kvality zvuku, byla rozšířena o nové nástroje využívané pro analýzu a zpracování signálů při měření hluku a vibrací (NVH), mo­nitorování stavu strojů a pro psychoakustická měření. Společnost Na­tional Instruments tím umožňuje technikům rychle vyhodnotit kvalitu zvuku a zajistit dobré akustické vlastnosti navrhovaných strojů. V sadě Sound and Vibration Measurement Suite v prostředí LabVIEW jsou nyní softwarové nástroje pro ok­távovou analýzu, frekvenční analý­zu a řádovou ana­lýzu v automobi­lovém, vojenském a leteckém prů­myslu a v projek­tování a konstruk­ci strojů. Techni­ci mohou pracovat s novými nástro­ji rychle a efektiv­ně. Při konfiguraci jim pomůže nástroj Sound and Vibration Assistant. K dispozici je také více než 50 předem připravených příkladů v pro­středí LabVIEW.
 
Společnost National Instruments dále oznámila, že uvedla na trh přenosný modul NI USB-4432, snímající dynamický signál k velmi přesnému měření zvuku a vibrací. Modul je napájen přímo ze sběr­nice USB.
 
National Instruments (Czech Republic), s. r. o., tel.: 224 235 774, e-mail: ni.czech@ni.com, www.ni.com/czech