Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Nové napájecí zdroje řad Sitop Smart a Sitop Compact

Do skupiny síťových napájecích zdrojů Sitop Smart jsou přidány dvě nové verze třífázového zdroje Sitop PSU300S s napájecím napětím 340 až 550 V a výstupními proudy 10 A (šířka přístroje 90 mm) a 40 A (šířka 145 mm) při stabilizovaném výstupním napětí 24 V DC. Ma­lých rozměrů bylo dosaženo díky velké účinnosti přístrojů, přesahu­jící 91 %, při které nejsou nut­né rozměrné chladiče. Zdroje jsou schopny dodávat po dobu 5 s až 150 % jmenovitého vý­stupního proudu, což je důle­žité např. při spouštění zařízení s velkým počátečním odběrem proudu. O správném fungová­ní zdroje informuje vestavěný signalizační kontakt. Zdroje lze instalovat na lištu DIN a kombinovat s redundantními napájecími moduly, selektivními moduly a moduly typu UPS se stejnosměrným výstupem.
 
Skupina zdrojů Sitop Compact je rozšířena o tři jednofázové zdroje Sitop PSU100C s vyššími výkony a s montáží lištou DIN. Jde o dva modely se jmenovitým výstupním napětím 24 V DC a proudem 2,5 A (popř. 4 A) a model s výstupním napětím 12 V DC a proudem 6,5 A. Nové modely se šířkou pouhých 45, popř. 52,5 m jsou vhodné přede­vším k decentralizovanému použití při menších požadavcích na výkon v pásmu do 100 W (např. v rozvodnicích a malých řídicích rozvádě­čích). Zdroje mají velkou účinnost v celém rozsahu zatížení, příkon při běhu naprázdno menší než 1 W, provozní teplotu od –20 do +70 °C a odnímatelné pružinové připojovací svorky. Napájecí napětí je 1× 120 nebo 230 V AC nebo 110 až 300 V DC.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com