Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nové napájecí zdroje 12 a 48 V s možností dočasného přetížení

Typová řada napájecích zdrojů EPSITRON® PRO s výstupním napětím 24 V byla nyní rozšířena také o typy s výstupním napětím 12 a 48 V. Zdroje mohou být díky funkcím TopBoost a PowerBoost krátkodobě přetíženy. Dvanáctivoltová verze se dodává s nominál­ním výstupním proudem 6, 10 nebo 15 A, osmačtyřicetivoltová s prou­dem 5 nebo 10 A. Funkce PowerBoost umožňuje zdroj přetížit po dobu 4 s na dvojnásobek nominál­ního proudu a potom další 4 s na jeho 1,5násobek. To dovoluje bez­pečně reagovat na přechodný ná­růst odběru proudu ze zdroje, aniž by bylo nutné používat dražší předimenzovaný zdroj. Funkce Top­Boost umožňuje až několikanásob­né proudové přetížení zdroje po dobu 25 ms. Proto je možné použít pro ochranu napájeného obvodu před přetížením cenově výhodný nad­proudový jistič. Navíc je ochrana jističem v souladu s požadavky nor­my ČSN EN 60204-1 na ochranu proti zemnímu spojení.
 
Vzhledem k účinnosti až 94 % a možnosti zdroj na dálku uvést do stavu stand-by pomáhají nové zdroje Epsitron Pro také šetřit elek­trickou energii.
 
WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, www.wago.cz