Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nové nádraží ve Frankfurtu a Lonworks

Automa 11/2001

(Bk)

Nové nádraží ve Frankfurtu a Lonworks

Frankfurt nad Mohanem je významné evropské dopravní centrum. V místě je největší německé mezinárodní letiště a křižují se zde dálkové vlakové spoje i dálnice.

Není divu, že právě zde bylo vybudováno jedno z nejmodernějších evropských nádraží. Vlaky ICE a IC jezdí do stanice Frankfurt Flughafen např. ze Stuttgartu, z Kolína nad Rýnem, Freiburgu, Hannoveru a Norimberka.

Již nyní nádraží odbaví deset tisíc cestujících denně, po dostavění dálkové sítě ICE se počítá s kapacitou více než dvojnásobnou (devět mil. cestujících ročně). V rámci komplexní nabídky služeb je třeba se postarat nejen o cestující, ale i o jejich zavazadla a včas je přeložit na správný spoj.

Proč o tom píšeme v časopise Automa? Celý kolos je totiž třeba řídit. Výtahy, eskalátory, informační tabule, osvětlení, klimatizace, zabezpečovací zařízení – to vše musí fungovat každou hodinu, každý den. A nejen běžně fungovat, ale fungovat s co nejnižšími náklady a s co nejmenší spotřebou energie. Pro splnění těchto požadavků bylo nutné všechna zařízení zapojit do jediné informační sítě. Pro frankfurtské nádraží vybral investor, Deutsche Bahn, síť Lonworks. Je to celosvětově rozšířená sběrnice používaná především pro automatizaci budov, v dopravě, ale i v průmyslových aplikacích. Vyznačuje se volnou topologií a možností kdykoliv do sítě začlenit další prvky a naprogramovat jejich komunikaci. Pro vzájemnou komunikaci prvků není třeba centrální stanice. Vzhledem k tomu, že jde o otevřenou koncepci, je k dispozici množství přístrojů různých výrobců, které mohou být na Lonworks připojeny.

V případě nádraží na letišti ve Frankfurtu je do sítě připojen přibližně jeden tisíc akčních členů a sedm tisíc datových bodů. Celková délka sítě je 2,4 km. Data jsou využita k přímému automatickému řízení některých subsystémů a prostřednictvím rozhraní jsou přenášena na dispečerské stanoviště, které je na frankfurtském hlavním nádraží. Potřebná data jsou přenášena také do zabezpečovacího centra. Pro pozdější analýzu jsou data ukládána do databáze. K uloženým datům mají přístup nejen operátoři, ale i manažeři, pracovníci údržby a energetici, kteří vyhodnocují a optimalizují spotřebu energie.

Nádraží Frankfurt Flughafen je pro německé dráhy pilotním projektem. Lze očekávat, že výstavba dalších nádraží, která budou součástí intermodálních terminálů, sdružujících více druhů dopravy, bude následovat.