Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Nové možnosti kalibračních pecí Jofra ATC 125: až –90 °C

Nové možnosti kalibračních pecí Jofra ATC 125: až –90 °C

Rozsah teplot pokrývaný kalibrátory Jofra ATC (viz článek Dokumentační kalibrační pece ATC v čísle 1/2003 v časopise Automa) se opět rozšířil. Kalibrační pec Ametek Jofra ATC 125 (obr. 1) nyní pokrývá rozsah teplot –90 °C až +125 °C při stabilitě nastavené teploty 0,03 °C. Tyto kalibrační pece využívají pro chlazení unikátní patentovaný kompresor FPSC (Free Piston Stirling Cooler), díky němuž jsou zvláště vhodné pro kalibraci velmi nízkých teplot. Celkem tedy nyní řada kalibračních pecí a mikrolázní ATC zahrnuje čtrnáct modelů a pokrývá rozsah –90 °C až +650 °C. Nová kalibrační pec ATC 125 je vhodná k použití jak v laboratoři, tak i v provozu. Díky přijatelné hmotnosti a rozměrům (obr. 2) ji lze přenášet a pracovat přímo v místě instalace kalibrovaného snímače. Podobně jako ostatní modely řady ATC, disponuje i pec ATC 125 mnoha užitečnými funkcemi a vlastnostmi.

Duální zóna

Blok kalibrátoru je rozdělen na dvě zóny. V hlavní, dolní zóně je umístěn referenční snímač Pt100, který slouží jako interní etalon. Horní zóna je kontrolována vlastním snímačem teploty, který reguluje výkon (topení nebo chlazení) a zajišťuje tak minimální odchylku od nastavené teploty. Výsledkem tohoto řešení je bezkonkurenční homogenita a stabilita teplotního pole při každé teplotě.

Interní referenční snímač teploty je vyhodnocován metodou měření skutečného odporu, kdy jsou eliminována parazitní napětí. Tato metoda vyhodnocení, spolu se zadanou charakteristikou snímače, umožňuje dosáhnout velké přesnosti měření teploty interním etalonem.

Kalibrační jímka je hluboká 185 mm a poskytuje tak dostatečný ponor pro většinu kalibrovaných snímačů. K dispozici je několik standardních vložek s průměrem vrtání v metrických nebo palcových mírách, o vnějším průměru 30 mm. Vrtání lze samozřejmě přizpůsobit i speciálním požadavkům uživatele.

Velikou předností pece je rychlé dosažení požadovaných teplot. Pec lze například vychladit z teploty +23 °C na –80 °C za sedmdesát minut.

Další funkce a vlastnosti

Parametry kalibrátoru jsou v dokumentaci uvedeny s platností dvanácti měsíců. Pec je velmi stabilní v čase, čímž poskytuje velkou míru opakovatelnosti při kalibraci.

Rekalibrace vnitřního snímače je procedura, která je integrovanou součástí řídicího programu pece. Lze ji řídit z klávesnice přístroje a rekalibraci tak může uživatel provést sám.

Podpůrný systém MVI (Main-power Variance Imunity) pomáhá zajistit regulátoru pece stabilitu teploty při krátkodobém poklesu napájecího napětí, který je v náročných provozních podmínkách častým jevem.

Pro kontrolu teplotních spínačů lze použít jednoduchou proceduru switch test. Nastavením pásma sepnutí spínače a rychlosti změny teploty pece je otestován teplotní spínač v obou spínacích polohách včetně zjištění jeho hystereze.

Step je funkce krokování, kdy pec sama nastavuje požadované teploty. Nastavit lze až dvacet bodů a na každé teplotě setrvat po zvolenou dobu. Tato funkce je velmi výhodná při kalibraci měřicích smyček.

Rozšířená verze přístroje

Kalibrační pec ATC 125 se dodává ve dvou variantách, označených ATC 125 A a ATC 125 B. Písmenem B se označuje rozšířená verze přístroje. V tomto provedení je ATC 125 kompletním dokumentačním kalibrátorem. Přístroj je schopen automaticky vykonávat kalibrační procedury včetně nastavení teploty, kontroly stability a tisku protokolů. Kalibrační pec ATC 125 B lze poznat podle dvoukanálového teploměru se svorkami na čelním panelu přístroje. Jeden kanál je určen pro etalonový teploměr Pt100, druhý kanál vyhodnocuje signál z kalibrovaného snímače. Tím může být odporový teploměr (Pt10 až Pt1000), termočlánek (E, J, K, T, R, S, B, N atd.), teplotní spínač (indikace sepnuto – rozepnuto), napěťový nebo proudový výstup (0 až 5 V, 4 až 20 mA s přepočtem na °C).

Na přehledném grafickém displeji tak může uživatel vidět nastavenou teplotu, skutečnou teplotu měřenou interním i externím etalonem a zároveň také teplotu měřenou kalibrovaným snímačem. Díky indikátorům stability má i dostatečný přehled o ustálení snímačů.

Součástí dodávky je program Jofracal, který obsahuje databázi kalibrovaných snímačů a slouží ke konfiguraci kalibračních procedur. Vlastní kalibrace může být realizována v režimu on-line, kdy je přístroj připojen po celou dobu k PC prostřednictvím RS-232, nebo v režimu off-line, kdy je konfigurace nahrána do paměti kalibrátoru a po dobu kalibrace nemusí být PC připojeno. Takto lze realizovat až dvacet kalibračních procedur, než je plně využita kapacita paměti.

Automatická rekalibrace přístroje je další funkcí rozšířených modelů ATC xxx B. Je realizována v prostředí programu Ametrim, který je standardní součástí dodávky. Při rekalibraci se k referenčnímu vstupu připojí externí etalon a jeho charakteristika se zadá do paměti přístroje. Po spuštění se kalibrační pec rekalibruje zcela automaticky tak, že jsou nejprve zjištěny odchylky interního snímače, a potom je vypočtena jeho nová charakteristika, která je uložena do paměti přístroje. Nakonec se provede, kontrola přesnosti s novou charakteristikou. Výstupem je kalibrační list, určený pro potřeby uživatele. Uplatněním této funkce uživatel dosahuje stále velmi vysoké přesnosti interního snímače při zachování vlastností a kvalit externího etalonu. Program Ametrim ušetří uživateli mnoho času, protože procedura trvající několik hodin probíhá automaticky.

Kam pro další informace

Zájemci si mohou přístroj prohlédnout na MSV 2007 ve stánku společnosti Tectra, a. s. (C-I 154). Podrobnosti lze najít také na webových stránkách firmy (www.tectra.cz).

Ing. Jan Kašpar, Tectra, a. s.

Obr. 1. Kalibrační pec ATC 125
Obr. 2. Rozměry kalibrační pece

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde