Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Nové moduly Logo! s ethernetovým rozhraním a rozšířenými funkcemi

K dosavadním řadám logických modulů Logo! je přidána nová řada Logo! 0BA7, obsahující dvě základní jednotky schopné práce v sítích, výkonnější, a tudíž vhodné pro náročné automatizační úlohy. Oba nové moduly – Logo!12/24 RCE pro stejnosměrné a Logo!230 RCE pro střídavé rozvodné sítě – mají především pevně vestavěné ethernetové rozhraní, umožňující s použitím standardních ethernetových přepínačů vytvořit síť až osmi logických modulů. Nové moduly se tak přes síť Ethernet snadno začleňují do automatizačních struktur. Lze je kombinovat s PC, s PLC skupiny Simatic S7 i s komponentami skupiny Simatic HMI. Každý jednotlivý přístroj řady Logo! lze rozšířit přídavnými moduly I/O. Paměť určená pro program je v porovnání s dosavadními jednotkami dvojnásobná a obsáhne až 400 funkčních bloků, mezi nimi mnoho nových. Novou funkcí je např. záznam provozních údajů do vnitřní paměti či na vyjímatelnou kartu SD za účelem dokumentování a hodnocení činnosti řízeného zařízení. Součástí nových jednotek Logo! je „superkapacitor“, který při výpadku napájení udrží vestavěné hodiny reálného času v chodu po dobu dvaceti dnů.
 
Šířka nových jednotek s vestavěným ethernetovým rozhraním a čtečkou karet SD je 108 mm (dosavadní 72 mm). Programy pro moduly řady Logo! 0BA7 jsou stejné jako pro dosavadní jednotky Logo! 0BA0 až 0BA6. Stejně tak jsou shodné vestavěný displej, kurzorové klávesy, způsob připojení kabelů a použitelné veškeré rozšiřovací moduly řady Logo!.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com