Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Nové moduly CompactPCI v sortimentu firmy Kontron určené pro dopravní techniku

Na veletrhu InnoTrans, který se konal 21. až 24. září 2010 v Berlí­ně, představila společnost Kontron nové moduly 3U CompactPCI spe­ciálně určené pro železniční dopravní techniku. Tyto moduly pomo­hou zkrátit dobu potřebnou pro uvedení nových výrobků na trh a sní­ží náklady na vývoj hardwaru. Z komerčně dostupných modulů tak lze sestavit počítačové sestavy vyhovující požadavkům řídicích úloh a určené do náročného prostředí železniční dopravní techniky. Spo­lečnost Kontron navíc oznámila, že později v roce 2010 uvede na trh ucelenou flexibilní počítačovou sestavu CompactPCI.
 
Řada nových modulů, vyhovujících normě EN 50155 Drážní zaří­zení – Elektronická zařízení drážních vozidel, zahrnuje rozšiřující mo­dul CP305-TR pro procesorovou desku CompactPCI CP305 s procesorem Intel Atom a přepínač (switch) CP3923, oba s odolnými průmys­lovými „metrickými“ konektory, a napájecí zdroj CP3-SVE-M100DC.
 
Moduly vyhovují normě pro železniční dopravu, avšak je možné je využít i v jiných oblastech techniky, kde je důraz kladen na odol­nost proti nepříznivým vlivům prostředí, na spolehlivost a dlouhodo­bou životnost. Kromě drážních vozidel to mohou být i další speciální vozidla a stroje: stavební, zemědělské, záchranářské nebo vojenské.
 
Kontron East Europe, tel.: +420 378 775 477, +420 736 701 707, e-mail: pavel.boehm@kontron.cz