Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Nové modely modemů GSM Maestro

číslo 10/2003

Nové modely modemů GSM Maestro

Firma Fargo Telecom, jejíž výrobky v České republice prodává společnost FCC Průmyslové systémy, je úspěšným výrobcem modemů GSM řady Maestro. Základem modemů je osvědčená technika Wismo, jež jim zajišťuje širokou kompatibilitu. V současné době rozšiřuje stávající řadu nový model Maestro 100. V porovnání s dosavadním modelem Maestro 20 je hlavním zlepšením možnost využít několikanásobný slot (multislot) GPRS třídy 10 a zásobník TCP/IP. Co znamenají tato zlepšení pro praxi?

Obr. 1.

V první řadě větší přenosovou rychlost v režimu GPRS. Ta závisí na třídě multislotu, která je v modemu implantována. Třída (class) vyjadřuje, kolik časových slotů (tj. multiplexovaných kanálů pro přenos digitalizovaného zvuku) dokáže modem naráz využít a jak je organizuje pro předání dat do modemu (download, označení Rx) nebo z modemu (upload, Tx). Modem Maestro 20 pracující ve třídě 2 standardně využívá tři sloty (dva Rx, jeden Tx). Modem Maestro 100 dokáže při práci ve třídě 10 využít pět slotů automaticky přerozdělovaných podle potřeby pro příjem a pro vysílání. Konfigurace 4 Rx + 1 Tx se uplatní např. při stahování stránek z internetu (předání krátké zprávy se žádostí o stránku do modemu a následně velkého objemu dat nesoucích obsah stránky z modemu). Je-li objem dat v obou směrech vyváženější, např. při komunikaci s řídicími systémy, přepíná se modem do konfigurace 3 Rx + 2 Tx.

Přenosová rychlost dosažitelná v jednom časovém slotu přitom závisí na způsobu kódování dat (Coding Scheme – CS). V současné době se používají kódování CS1 až CS4. Větší číslo znamená větší přenosovou rychlost, ale současně menší odolnost kódu proti chybám, a tím potřebu kvalitnějšího rádiového signálu. S ohledem na parametry okrajových částí sítě lze v praxi využít kódování CS2, popř. CS3. Reálné přenosové rychlosti modemů Maestro pro možné kombinace tříd a kódování jsou uvedeny v tab. 1. Je ovšem třeba podotknout, že údaje v tab. 1 platí pouze tehdy, je-li potřebný počet slotů na základnové stanici skutečně k dispozici. Síť GSM je primárně určena k přenosu hlasu a obsazuje pro každý telefonní hovor po celou dobu jeho trvání kanál o šířce jednoho slotu. Jestliže do základní stanice dojde několik současných hovorů, mohou být v některých okamžicích všechny sloty obsazeny. Protože GPRS využívá pouze případné volné přenosové kapacity, může nastat velice silný pokles přenosové rychlosti a popř. může dojít i k úplnému zastavení přenosu. Aby nenastávaly krizové situace, vyhrazují někteří operátoři alespoň jeden časový slot v každé základnové stanici pouze pro GPRS.

Tab. 1. Přenosové rychlosti modemů Maestro v režimu GPRS (kb/s)

Modem (konfigurace) Směr přenosu Způsob kódování
CS1 CS2 CS3 CS4
Maestro 100 (třída 10, 4 Rx + 1 Tx) do modemu 19,2 38,4 57,6 76,8
z modemu 4,8 9,6 14,4 19,2
Maestro 100 (třída 10, 4 Rx + 1 Tx) do modemu 14,4 28,8 43,2 57,6
z modemu 9,6 19,2 28,8 38,4
Maestro 20 (třída 2, 2 Rx + 1 Tx) do modemu 9,6 19,2 28,8 38,4
z modemu 4,8 9,6 14,4 19,2

Zájemci o využití GPRS donedávna naráželi ještě na jednu těžko překonatelnou překážku. Data pro modem v režimu GPRS musela být zapouzdřena do protokolu PPP (Point-to-Point Protocol). Pokud byl modem připojen k PC, nečinilo toto omezení žádné potíže, neboť server PPP je součástí každého standardního operačního systému. Problém však nastal při připojení k zařízením, která v tomto protokolu komunikovat neumějí. A právě do této kategorie patří většina zařízení používaných v průmyslové automatizaci – měřicí ústředny, programovatelné automaty i další zařízení komunikují při použití protokolů odpovídajících průmyslovým standardům (např. Profibus), popř. využívají vlastní jednoduché protokoly. Modem Maestro 100 lze dodat také s tzv. zásobníkem (stack) TCP/IP, což je vlastně konvertor sériových protokolů na pakety IP. Sám modem Maestro 100 tedy umí „přebalit„ příchozí sériový protokol do paketů IP, a tudíž k němu lze přímo připojit téměř libovolné zařízení: programovatelný automat, zabezpečovací ústřednu, měřicí nebo monitorovací systém atd.

(FCC Průmyslové systémy)

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: 472 774 173, fax: 472 772 115
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: 543 215 654, fax: 543 215 655
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: 266 052 098, fax: 286 890 252

Inzerce zpět