Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Nové mikrovlnné bariéry pro detekci polohy hladiny

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert, s. r. o., dodává široký sortiment kontaktních i bezkontaktních hladinoměrů, limitních spínačů a převodníků tlaku pro měření v různých průmyslových odvětvích. Tento článek představuje absolutní novinku v sortimentu společnosti. Jde o mikrovlnnou bariéru pro bezkontaktní detekci polohy hladiny kapalin, sypkých materiálů nebo např. pro detekci polohy pevných předmětů. Zařízení vyrábí německá firma Vega Grieshaber.
 
Od října 2009 je k dispozici zařízení pro detekci polohy hladiny, které pracuje na novém měřicím principu. Jde o mikrovlnnou bariéru s označením Vegamip 61. Bariéra se skládá z vysílače Vegamip T61 a přijímače Vegamip R61 (obr. 1).
 

Princip měření

 
Vysílač Vegamip T61 vyzařuje mikrovlnný signál s frekvencí 24 GHz prostřednictvím antény k přijímači Vegamip R61 na druhé straně zásobníku. Je-li médium v dráze mezi vysílačem a přijímačem, mikrovlnný signál je utlumen. Tato změna je detekována přijímačem a převedena na spínací signál. Přizpůsobení podmínkám a měřenému médiu je snadné pomocí nastavení citlivosti. Vzhledem k tomu, že mikrovlny jsou schopné pronikat nevodivými produkty, je možné např. měřit skrz stěnu plastové nádrže. U kovových nádrží je instalace možná prostřednictvím návarků nebo přes průhledítka z vhodného materiálu, např. z plastu, skla nebo keramiky.
 

Použití

 
Popisované snímače jsou vhodné pro detekci hladiny kapalin např. v plastových nebo skleněných nádržích vzhledem k tomu, že není nutné narušit stěnu nádrží a měří se přímo skrz ni. Měření není ovlivněno tlakem ani teplotou v nádrži.
 
Tyto snímače jsou rovněž vhodné pro detekci sypkých materiálů. Lze říci, že jde o hlavní oblast použití. Bezkontaktní měřicí princip je ideální pro náročná měření např. v uhelných bunkrech apod. (obr. 2).
 
Podobně jako světelné bariéry, je možné i mikrovlnné bariéry použít k monitorování přítomnosti a polohy předmětů. Tyto snímače nejsou ovlivňovány prašností, deštěm, mlhou ani možným zašpiněním, a jsou proto ideální do náročných podmínek. Typickou úlohou je hlídání cisteren nebo nákladních vagonů v kamenolomu pro zabránění možné kolizi. Vzhledem k velké citlivosti přijímače je možné snímač umístit do vzdálenosti více než 100 m.
 

Všeobecné informace

 
Mikrovlnné bariéry se dodávají jako kompaktní přístroj nebo jako vysílač a přijímač v kombinaci s vyhodnocovací jednotkou. Vegamip 61 je kompaktní přístroj. Hlavní výhodou tohoto řešení jsou nízké náklady na montáž a na kabeláž. Nastavit a uvést je do provozu je velmi snadné. Tyto snímače jsou rovněž začleněny do konceptu plics. Zákazník má možnost vybírat z nejrůznějších typů pouzder a antén.
 

Závěr

 
Tyto nové mikrovlnné bariéry a další produkty ze sortimentu německé společnosti Vega Grieshaber KG dodává na český a slovenský trh její výhradní zástupce pro Českou republiku a Slovensko, společnost Level Instruments CZ – Level Expert, s. r. o.
 
Obr. 1. Bariéra Vegamip 61 se skládá z vysílače a přijímače Vegamip T61 a Vegamip R61
Obr. 2. Příklad použití při měření množství kameniva