Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nové mikropočítače PROMOS™

Automa 6/2000

Nové mikropočítače PROMOS™
Článek je věnován prvnímu z členů nové řady řídicích systémů PROMOS line-2, jímž je mikropočítač pro sběr dat FCPU-02

Obr. 1.

Mikropočítač FCPU-02 je tvořen základovou deskou s jednočipovým procesorem Fujitsu. Výkonný šestnáctibitový procesorový modul s taktem 16 MHz má 4 kB RAM a 128 kB flash EPROM. Deska používá celkem 64 I/O vývodů z procesoru, z nichž některé mohou být využity i jako analogové. Vnější signály se připojují přes svorkové moduly připojené k základní desce mikropočítače plochými kabely (obr. 1).

I/O vývody (linky) se konfigurují a přizpůsobují po osmicích násuvnými moduly (piggy back), jež obsahují přizpůsobovací obvody, galvanické oddělení a konektor pro připojení svorkového modulu.

Svorkové moduly jsou navrženy tak, aby zcela nahradily přechodové svorkovnice a kabeláž ve skříních. Svorkové moduly pro vstupní signály mají několikapatrové řady svorek s rozvedeným společným i napájecím vodičem. Pro každý připojovaný snímač jsou tedy k dispozici tři svorky. Stejně tak výstupní reléové moduly se svorkami mají rozvedený společný vodič a umožňují přímo připojovat ovládané spotřebiče.

Jmenovité napájení mikropočítače je 24 V DC. Použitý napájecí měnič ale dokáže zpracovat napájecí napětí 9 až 30 V.

Obr. 2.

Pro připojení k nadřízenému systému má mikropočítač rozhraní CAN nebo asynchronní linku RS-485 s galvanickým oddělením. Pro krátké vzdálenosti je možné použít kanál RS-232 (obr. 2).

Standardně jsou nabízeny verze s protokolem CANopen, nebo s asynchronní linkou s protokolem ADAM nebo Profibus (EPSNET Teco). Firmware mikropočítače je však možné přizpůsobit i pro jiné protokoly.

Kromě základního poslání jako modulu pro sběr dat je mikropočítač FCPU-02 stejně dobře možné využít pro distanční přenos logických signálů – dvě desky jsou navzájem propojeny krouceným párem vodičů a předávají si vstupy a výstupy na vzdálenost delší než 1 km. Při vytvoření vlastního firmware je možné FCPU-02 používat jako kompaktní automat s připojením k nadřízenému systému prostřednictvím protokolu CANopen nebo asynchronní linky. Použitý procesor lehce zvládne jednoduché úlohy, jako je např. řízení dopravních cest.

Nízká cena, široké komunikační možnosti, variabilní uspořádání a v neposlední řadě i účelné svorkovnice dávají jednotce FCPU-02 neobyčejně velkou užitnou hodnotu.

Podrobný manuál lze nalézt na http://www.elsaco.cz/download/pdf/mfcpu02.pdf

ELSACO
Polepská 724
280 08 Kolín
tel.: 0321/727 753
http://www.elsaco.cz