Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nové lasery na pomoc českému průmyslu

Pod heslem „fyzika k vašim službám“ se Fyzikální ústav AV ČR systematicky otevírá pro spolupráci s českými firmami a průmyslem. Nabízí jim špičkové vědecké vybavení a hlubokou znalostní základnu. Společným vývojem chce pomoci k zefektivnění výroby, překročení technických limitů a k vývoji nových produktů.

 

Nové lasery pro potřeby českého i světového průmyslu

Nově otevřené centrum HiLASE, které sídlí v Dolních Břežanech nedaleko Prahy, vyvíjí laserové zdroje špičkových parametrů: zde vyvinuté lasery budou výrazně silnější, výkonnější, kompaktnější, stabilnější a snáze udržovatelné než ty současné. Využití najdou v průmyslu, v malých a středních výzkumných laboratořích i v budoucích evropských zařízeních velkého rozsahu. Umožní vyrábět např. přesnější vstřikovací systémy, aniž by nastávaly mikrostrukturální změny v materiálu. Zvýší tak kvalitu vyráběných součástí. Centrum pomáhá s optimalizací laserových technologií přesně podle potřeb průmyslu. „V současnosti spolupracujeme hned s několika průmyslovými firmami z ČR. Pomáháme jim s vývojem a inovacemi. Kvůli jejich konkurenci ale zatím nemůžou prozradit, které firmy to jsou,“ podotýká vědecký koordinátor centra HiLASE Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.
 
V krátké době bude k dispozici také světově unikátní kombinace výkonných laserů a zdrojů záření v širokém spektrálním rozsahu v centru ELI Beamlines. ELI Beamlines je první částí evropského projektu Extreme Light Infrastructure (ELI), který má za cíl vybudovat nejmodernější laserové zařízení na světě. Projekt ELI Beamlines v ČR realizuje právě Fyzikální ústav AV ČR. Činnost projektu ELI poskytne nové možnosti např. v lékařském zobrazování a diagnostice, konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů nebo rentgenové optice.
 

Vědci ve službách průmyslu

Velmi rozsáhlé znalosti o vlastnostech materiálů a schopnost podívat se do jejich struktury mohou přispět k řešení mnoha technických problémů. Využití nových materiálů přímo vybízí k vývoji nových součástí, které zákazníci potřebují, např. levnějších a zároveň spolehlivějších spínačů. Tenké vrstvy na povrchu nejenže mohou fungovat jako ochrana, ale mohou také zásadním způsobem ovlivnit vlastnosti materiálu. S využitím znalostí a unikátního vybavení je možné se podívat, proč vznikají vady ve strojních součástech, a navrhnout nápravu.
 

Proč se firmám vyplatí spolupracovat?

Spolupráce s Fyzikálním ústavem AV ČR přináší mnoho výhod – šetří náklady na pořízení nutného souboru přístrojového vybavení a nabízí širokou znalostní základnu početné skupiny vědců, kteří se dokážou na danou úlohu podívat komplexně a odhalit skryté záludnosti. Služby ústavu je možné využít při řešení drobnějších technických a technologických problémů nebo navázat spolupráci na vývoji zcela nových zařízení a výrobků. K dispozici jsou také kapacity pro simulace a výpočty či rešerše dostupných řešení s analýzou optimálního přístupu.
 
Investice do společného vývoje jsou daňově zvýhodněny.
 
Zájemci o spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR jej mohou kontaktovat prostřednictvím webových stránek Centra pro inovace a transfer technologií www.citt.cz. Centrum pro inovace a transfer technologií (CITT) je součástí Fyzikálního ústavu AV ČR a jeho posláním je komercializace výsledků vědecké práce. Je kontaktním místem pro firemní partnery Fyzikálního ústavu AV ČR a zajišťuje mimo jiné ochranu duševního vlastnictví, vyhledávání příležitostí k využití nových objevů v praxi nebo posuzuje právní a finanční aspekty spolupráce.
 
Ing. Oskar Lažanský