Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Nové konfigurovatelné moduly rozhraní Wago

Nové moduly rozhraní WAGO 750-652 jsou konfigurovatelné pro rozhraní RS-485, RS-422 a RS-232. Je možné nastavit přenosovou rychlost 300 až 115 200 Bd a datovou šířku vstupního a výstupního signálu 8, 24 nebo 48 bajtů. Konfigurují se prostřednictvím softwaro­vého nástroje Wago-I/O-Check a souborů GSD. Modul roz­hraní má vyrovnávací paměť (buffer) pro dočasné uložení 2 560 bajtů na vstupní straně a 512 bajtů na výstupní straně. Velký buffer na vstupní straně také umožňuje modul použít pro velké přenosové rychlosti.
 
Konfigurovatelné moduly jsou určeny k připojení zaříze­ní s rozhraním RS-485, RS-422 nebo RS-232 (operátorských panelů, čteček RFID, tiskáren nebo např. modulů pro ovládá­ní žaluzií WINSTA® od firmy Wago) k systému Wago-I/O-System. Jinou možností je vytvořit s jejich pomocí komunikační bránu mezi provozní sběrnicí a sériovým rozhraním. K dispozici je také varianta s rozšířeným rozsahem provozních teplot –20 až +60 °C.
 
WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, www.wago.cz