Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nové komunikační karty pro sběrnici PCI

číslo 12/2004

Nové komunikační karty pro sběrnici PCI

Plzeňská společnost TEDIA spol. s r. o. vyvíjí, vyrábí a dodává na trh množství technických prostředků pro laboratorní i průmyslová měření a řízení technologických procesů. Významné postavení však zaujímá zejména v oblasti multifunkčních a komunikačních karet pro sběrnici PCI – společnost TEDIA je řádným členem PCI Special Interest Group a pro sběrnici PCI vyvinula více než 60 typů karet. Následující odstavce jsou věnovány novinkám v této oblasti.

Obr. 1.

Současný sortiment komunikačních karet

Aktuální nabídka obsahuje jedenáct typů dvouportových a čtyřportových komunikačních karet PCI podporujících buď rozhraní RS-232, nebo RS-422/485, popř. obě rozhraní současně. Z pohledu ochrany počítače jsou karty vyráběny alternativně v izolovaném nebo neizolovaném provedení. U typů s rozhraním RS-422/485 se výrobce nespoléhá na zvýšenou odolnost budičů rozhraní proti elektrostatickému výboji, nýbrž karty jsou bez výjimky osazovány ochrannými transily. Díky tomuto uspořádání byl počet „pobouřkových„ servisních zásahů redukován na minimum.

Vybrané typy karet jsou přímo záměnné s výrobky firem Advantech nebo Moxa (zejména PCI-1602B a CP-132IS) při zachování některých výhod výrobků firmy TEDIA (indikační LED na PC štítku karty usnadňující lokalizaci problémů, je použit nejvýkonnější standardně vyráběný řadič sériových linek apod.).

Nové typy komunikačních karet

V současné době je připravena výroba několika dalších typů karet, doplňujících současný sortiment.

Novinkou je nová řada karet PCI-1800, osazených konektory RJ45 namísto standardně používaných konektorů Cannon. O výhodách a nevýhodách tohoto řešení lze dlouze polemizovat, nicméně oba typy konektorů nacházejí své uživatele. Výhodou řešení s RJ45 je možnost realizace čtyřportových karet s individuálním zapojením kabelu každé linky bez nutnosti doplňkové redukce v sousedním slotu. Na rozdíl od karet osazených jedním mnohakolíkovým konektorem řešení s RJ45 zajišťuje dostatečnou vzájemnou izolaci portů. Jako volitelné rozšíření bude dodáván zakončovací panel s konektory a svorkami určený pro montáž na lištu DIN 35 mm.

Tab. 1. Přehled komunikačních karet TEDIA pro sběrnici PCI
Typ karty1) Charakteristika
PCI-1222 2× RS-232 bez izolace
PCI-1224 4× RS-232 bez izolace
PCI-1232 2× RS-232 s izolací
PCI-1234 4× RS-232 s izolací
PCI-1472 2× RS-422/485 bez izolace
PCI-1474 4× RS-422/485 bez izolace
PCI-1482 2× RS-422/485 s izolací
PCI-1484 4× RS-422/485 s izolací
PCI-1602
(PCI-1602U)
2× RS-422/485 s izolací, kompatib. s PCI-1602 a CP-132
PCI-1604
(PCI-1604U)
4× RS-422/485 s izolací
PCI-1634
(PCI-1634U)
2× RS-422/485 s izolací,
2 × RS-232 s izolací
PCI-1824U 4× RS-232 bez izolace (RJ45)
PCI-1832U 2× RS-232 s izolací (RJ45)
PCI-1834U 4× RS-232 s izolací (RJ45)
PCI-1882U 2× RS-422/485 s izolací (RJ45)
PCI-1884U 4× RS-422/485 s izolací (RJ45)
1) typy označené U jsou kompatibilní se sběrnicí PCI 3,3 V i 5 V

Druhou změnou použitou u karet řady PCI-1800 je podpora sběrnice PCI také v provedení 3,3 V. Nové karty jsou tudíž řešeny jako univerzální a lze je instalovat nejen do standardních 5V sběrnic, ale i do 64bitové sběrnice (konvenční PCI nebo PCI-X) serverových základních desek pracujících se signálovými úrovněmi 3,3 V. V průběhu následujících měsíců budou uvedeny na trh další upravené typy, především PCI-1602U, PCI-1604U, PCI-1634U. Jak je patrné, bude součástí typového označení univerzálních karet pro sběrnici PCI písmeno U (tab. 1).

V souvislosti se zahájením výroby univerzálních karet je vhodné připomenout, že konvenční sběrnice PCI je již několik let vývojově ukončenou sběrnicí a svět počítačů směřuje ke sběrnici PCI Express. A jelikož za doplňkovou sběrnici k PCI Express byla zvolena standardní pětivoltová verze PCI, není obava z náhlého přechodu na třívoltovou sběrnici na místě. S třívoltovými sloty se i v budoucnosti bude možné setkat takřka výhradně jen u základních desek serverů.

Softwarová podpora

Komunikační karty TEDIA jsou dodávány spolu s ovladači pro Windows 2000/XP, Windows 95/98/Me a Windows NT4. Pracují také pod systémem Linux od jádra verze 2.4 i mnoha dalšími operačními systémy.

Závěr

Komponenty od firmy TEDIA představují cenově atraktivní a technicky vyspělé řešení prostředků pro laboratorní měření a průmyslovou automatizaci v praxi využívané mnoha významnými českými podniky. Kvalita produkce je garantována zavedeným systémem řízení jakosti podle ISO 9001, zahrnujícím všechny činnosti firmy od počátečního návrhu, přes vývoj a výrobu po prodej a servis. Technické a obchodní informace o celém sortimentu výrobků lze získat např. na domovské stránce http://www.tedia.cz, u smluvních obchodních partnerů nebo přímo na adrese výrobce.

Martin Linda,
Tedia spol. s r. o.

TEDIA spol. s r. o.
Zábělská 12
312 11 Plzeň
tel.: 377 478 168
fax: 377 478 169
e-mail: tedia@tedia.cz
http://www.tedia.cz

Inzerce zpět