Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Nové komunikační karty do průmyslového prostředí

Nové komunikační karty do průmyslového prostředí

Plzeňská společnost Tedia, spol. s r. o., vyvíjí, vyrábí a dodává mnoho technických prostředků pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů. Významné postavení na tuzemském trhu si však vypracovala zejména v oblasti multifunkčních a komunikačních karet pro sběrnici PCI. Společnost Tedia je řádným členem PCI Special Interest Group a vyvinula pro tuto sběrnici již více než 80 typů zásuvných karet. Následující odstavce jsou věnovány novinkám v kategorii komunikačních karet pro sběrnici PCI.

Základní informace

Komunikační karty pro sběrnici PCI s izolovaným rozhraním RS-422/485 patří v průmyslových úlohách bezesporu k nejfrekventovanějším. V sortimentu společnosti Tedia byly doposud prezentovány zejména typy PCI-1482 a PCI-1484 (tab. 1). Na počátku letošního roku byly tyto dva typy modernizovány, včetně zajištění kompatibility s 3,3V verzemi sběrnice PCI a doplnění dalšího prvku pro zvýšení odolnosti proti přepětí.

Tab. 1. Přehled komunikačních karet značky Tedia pro sběrnici PCI

Typ karty1)

Typ rozhraní/přenášené signály/počet rozhraní

 

RS-232

RS-232 s izolací

RS-422/485

RS-422/485 s izolací

RS-422/485 s izolací

všechny signály

TXD, RXD

TXD, RXD, RTS, CTS

PCI-1222U

2

       

PCI-1224U

4

       

PCI-1232

 

2

     

PCI-1234

 

4

     

PCI-1284

 

2

   

2

PCI-1472

   

2

   

PCI-1474

   

4

   

PCI-1434U

 

2

 

2

 

PCI-1482U

     

2

 

PCI-1484U

     

4

 

PCI-1602

       

2

PCI-1604

       

4

PCI-1634

 

2

   

2

PCI-1824U2)

4

       

PCI-1884U2)

     

4

 

1) typy označené U jsou kompatibilní s 5V i 3,3V sběrnicí PCI
2)řada PCI-1800 využívá konektory RJ45, ostatní konektory Cannon

Bleskojistky jako třetí ochranný prvek

Komunikační karty s rozhraními RS-422 nebo RS-485 jsou běžně vybavovány ochrannými transily (karty značky Tedia obsahují transily bez výjimky) a izolací od obvodů počítače. Zatímco transily zajišťují, že signálová napětí nepřekročí povolené hodnoty a chrání tak vlastní obvody rozhraní, izolace rozhraní není přepěťovou ochranou v pravém slova smyslu. Izolace především zabraňuje vzniku rušivých zemních smyček, vedoucích v běžných případech jen k nespolehlivému přenosu dat, a až v druhé řadě pomáhá omezit rozsah škody vlivem přepětí (zpravidla jsou poškozeny pouze budiče rozhraní, a vnitřní obvody počítače vyváznou bez úhony).

Aby však izolace plnila i funkci ochrany vnitřních obvodů počítače, je třeba zabránit průrazu izolační bariéry příliš vysokou úrovní přepětí a jeho následnému přenosu do sběrnicové části karty, tzn. i základní desky a dalších obvodů počítače. Ideálním řešením je použití vnějších svodičů přepětí na bázi bleskojistek, které přepěťový ráz omezí ještě před vstupem do počítače.

Obr. 1.

Obr. 1. Komunikační karta Tedia PCI-1482U

U nových typů karet – PCI-1482U (obr. 1) a PCI-1484U – lze bleskojistky instalovat přímo na kartu. Jejich zapojení zajišťuje svedení přepěťového rázu z vedení linky do skříně počítače, a výrazně tak zmenšuje pravděpodobnost průrazu izolační bariéry.

Další vlastnosti

Z pohledu sběrnice PCI jsou všechny nově vyvíjené karty řešeny jako univerzální (tzn. jsou určeny pro sběrnice s úrovní signálu 5 V i 3,3 V), a jsou tedy kompatibilní nejen s konvenční 32bitovou sběrnicí PCI, nýbrž i 64bitovými sběrnicemi PCI a PCI-X, používanými zejména u serverových základních desek.

Jednou z oceňovaných vlastností komunikačních karet značky Tedia jsou indikační LED umístěné na čelním štítku karty, které usnadňují lokalizaci případných problémů pouhým pohledem na zadní stranu skříně počítače. Je s podivem, že tyto indikační prvky, zcela samozřejmé u karet pro místní sítě (LAN), nejsou využívány ostatními výrobci komunikačních karet. Dvojice indikačních LED pro každé rozhraní nechybí ani u nových typů karet.

Softwarová podpora

Komunikační karty značky Tedia jsou dodávány spolu s ovladači pro Windows 2000/XP, Windows 95/98/Me, Windows NT4 a nově i Windows Vista, nativně jsou podporovány OS Linux od jádra verze 2.4 a mnoha dalšími operačními systémy.

Závěrem

Komponenty značky Tedia patří mezi technicky vyspělé a cenově atraktivní řešení prostředků průmyslové automatizace, v praxi využívané mnoha významnými českými podniky. Kvalita produkce je zajišťována zavedeným systémem řízení jakosti podle ISO 9001, zahrnujícím všechny činnosti firmy od počátečního návrhu, přes vývoj a výrobu až po prodej a servis. Technické a obchodní informace o celém sortimentu výrobků lze získat na domovské stránce http://www.tedia.cz, u smluvních obchodních partnerů nebo přímo na adrese výrobce.

Martin Linda,
Tedia, spol. s r. o.

Tedia, spol. s r. o.
Zábělská 12
312 11 Plzeň
tel.: 373 730 421
fax: 373 730 420
e-mail: tedia@tedia.cz
http://www.tedia.cz