Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

Nové kalibrátory tlaku Martel pro provozní použití

Martel Electronics je tradiční výrobce kalibrátorů pro výrobní procesy. Pro letošní rok doplnil svoji nabídku o novinky z oblasti provozní kalibrace tlaku. Jde o kalibrátor Beta 330 s vestavěnou tlakovou pumpou, který lze chránit odlučovačem nečistot, a robustní digitální manometr Beta Gauge PI Pro.
 
Kalibrátor Beta 330 (obr. 1) s vestavěnou elektrickou tlakovou pumpou pracuje v rozsahu –0,1 až 1 MPa s přesností ±0,025 % FS. Operátor nastavuje požadovaný tlak pouhým stiskem tlačítka na panelu přístroje. Nejjemnější dostavení tlaku je prováděno manuálně Vernierovým ventilem. Pumpa pracuje v režimu podtlaku i přetlaku. Prostým přepnutím ventilu je vzduch ze sestavy vysáván nebo do ní vtlačován.
 
Přehledný třířádkový displej konfiguruje uživatel podle typu úlohy. Jednotlivé řádky displeje mohou zobrazovat následující veličiny: tlak měřený interním tlakovým snímačem, tlak měřený externím tlakovým snímačem, signál v mA na vstupu, signál v mA generovaný z přístroje (přístroj je zároveň kalibrátorem miliampérové proudové smyčky), měřené napětí nebo teplotu získanou prostřednictvím připojeného teploměru Pt100. Z výčtu je zřejmé, že Beta 330 může fungovat nejen jako miliampérmetr, ale také jako zdroj miliampérového signálu. Připojený převodník tlaku lze napájet přímo z přístroje, a není tudíž třeba používat externí zdroj.
 
Kalibrátor Beta 330 může pracovat ve čtyřech tlakových rozsazích, a to ve dvou rozsazích absolutního tlaku, 0,2 a 1 MPa a dvou rozsazích diferenčního tlaku –0,1 až 0,2 MPa a –0,1 až 1 MPa. Další rozsahy lze doplnit prostřednictvím externích tlakových modulů, které dovolují volit z široké nabídky 28 rozsahů pro diferenční, absolutní a relativní tlak v rozpětí –0,1 až 70 MPa (diferenční tlak) nebo 0,1 až 3,4 MPa (absolutní tlak). Sestava může být doplněna o další tlakové pumpy.
 
Hrozí-li v tlakových soustavách výskyt nečistot, je možné kalibrátor chránit jednoduchým odlučovačem nečistot. Nečistota je zachycena v odlučovači na vstupu kalibrátoru, a nehrozí tak jeho poškození.
 
Druhou novinkou letošního roku je digitální manometr Beta Gauge PI Pro (obr. 2). Robustní digitální manometr se základní přesností ±0,05 % FS disponuje rozsahy od 2 kPa do 103,5 MPa a od 0,1 do 2 MPa absolutního tlaku. Velký, kvalitně podsvícený displej dovoluje číst hodnoty i v podmínkách snížené viditelnosti. Grafický indikátor v dolní části displeje poskytuje rychlou informaci o zatížení přístroje a zabraňuje tak překročení rozsahu přístroje. Vlastní manometr je uložen v robustním pryžovém pouzdru, které jej chrání před případnými nárazy při manipulaci. Standardně je přístroj dodáván ve verzi pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podle standardů CSA intrinsically safe, Class 1, Div. 2 Groups A, B, C & D; ATEX; CE.
 
Pro snadné dosažení požadovaného tlaku je na výběr ze čtyř modelů tlakových pump firmy Easthillinstruments (–0,1 až 70 MPa), popř. lze systém doplnit o sadu hadic a rychlospojek pro snadné připojení kalibrovaného přístroje. Podrobnější informace si lze vyžádat na adrese tectra@tectra.cz nebo nalézt na stránce www.tectra.cz.
Jan Kašpar, Tectra a. s.
 
Obr. 1. Kalibrátor Beta 330 s připojeným odlučovačem nečistot
Obr. 2. Robustní digitální manometr Beta Gauge PI ProV