Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nové inkrementální rotační snímače

číslo 4/2006

Nové inkrementální rotační snímače

Inkrementální rotační snímače se používají k měření úhlu natočení, popř. s příslušným mechanickým převodem (pastorek a ozubený hřeben, pohybový šroub), k měření délky. Pro aplikace, kde je vyžadována vysoká odolnost proti rázům a vibracím, např. u rotorů, manipulátorů, dopravníků a různých mobilních zařízení, je vhodné použít nové rotační snímače společnosti Ifm electronic (obr. 1), které mají díky nové konstrukci zvýšenou odolnost proti vibracím do 30 g a rázům do 200 g. Kompaktní provedení snímačů a axiální nebo radiální výstup kabelu jsou vlastnosti, které usnadňují montáž v místech, kde je omezený prostor. Montáž urychluje a usnadňuje také vhodné montážní příslušenství. Výstupy jsou v podobě, která se u inkrementálních snímačů používá nejčastěji: jsou to dva přímé a dva invertované periodické signály s pravoúhlým průběhem v úrovni TTL nebo HTL. Signály lze kabelem přenášet až na vzdálenost 300 m a zpracovávat je jakoukoliv běžnou vyhodnocovací jednotkou určenou pro inkrementální snímače, ať už samostatnou nebo vestavěnou jako součást řídicího systému nebo v podobě karty do počítače.

Obr. 1. Obr. 2.

Obr. 1. Čtyři nové typy inkrementálních snímačů: vlevo nahoře RC, vpravo nahoře RV, vlevo dole RU a vpravo dole RO
Obr. 2. Při měření otáček rotorů vrtulí větrných elektráren se používají inkrementální rotační snímače typu RU

Krytí snímačů ze strany hřídele je IP64, ze strany krytu IP67. Délka propojovacího kabelu s polyuretanovým pláštěm ve standardním provedení je 2 m (u některých typů 1 m). Snímače RC mají kruhovou upevňovací přírubu o průměru 58 mm, výstupní hřídel o průměru 6 mm a dodávají se v provedení do 500 pulsů na otáčku. Snímače RU se od nich liší provedením příruby (tzv. synchro příruba) a počtem pulsů až 10 000 na otáčku. Příklad jejich použití je na obr. 2. Snímače RV mají sponovou přírubu a hřídel o průměru 10 mm, snímače RO slepou dutou hřídel o průměru 12 mm a přírubu se statorovou spojkou. Počet pulsů u obou typů je do 5 000 na otáčku.

Jako příslušenství jsou k dispozici různé typy upevňovacích úhelníků, pružných spojek a kabelových konektorů.

Ing. Oldřich Klos

ifm electronic, spol. s r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz