Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nové infrakamery pro průmyslové použití

Teplota je v průmyslových procesech jednou z nejčastěji měřených fyzikálních veličin. Moderní metodou měření teploty je bezdotykové měření infračerveného záření objektu. Přístroje thermoMETER od firmy MICRO-EPSILON jsou navrženy tak, aby tento úkol splnily co nejlépe – ať jde o mobilní přístroje nebo průmyslové stacionární snímače. Tento článek představuje dvě novinky v sortimentu firmy: infrakamery TIM 200 a TIM 400/450.

TIM 200 – infrakamera se dvěma objektivy

Nejnovější typ infrakamery v sortimentu firmy Micro-Epsilon je ThermoImager TIM 200. Kamera pracuje s využitím bispektrálního snímání obrazu, tj. kombinuje dva obrazy v jednom. TIM 200 v jednom pouzdře integruje kameru pracující v infračerveném spektru a kameru snímající viditelný obraz. Snímání obou kamer je synchronní. Infrakamera má měřicí rozsah od –20 do +900 °C, který lze na přání rozšířit do +1 500 °C. Zvláštním rysem jednotlivých typů infrakamer TIM je, že kalibrovaná hodnota teploty je přiřazena ke každému zaznamenávanému obrazovmu bodu (pixelu), takže na rozdíl od tradičních infračervených kamer není třeba žádné komparativní měření.

Uživatel buď může přepínat mezi obrazem z infračervené kamery a vi­zuální kamery, nebo mít oba obrazy zobrazené přes sebe. To znamená, že se kamera může snadno zaměřit a v případě potřeby lze měřit teplotu kritických oblastí.

Infrakamera TIM 200 je ideální pro úlohy, kde by jinak bylo nutné použít dvě samostatné kamery. Jsou to např. systémy včasného varování, detekce požáru na otevřených plochách a skládkách odpadu nebo sledování teploty sypkých hmot. Systém je také vhodný pro analýzu teploty složitých strojů a zařízení, kde je velmi obtížná orientace bez vizuálního obrazu.

S rozměry 45 × 45 × 62 mm je kamera TIM 200 jednou z nejmenších kamer s rozhraním USB na trhu.

Miniaturní infračervená kamera s vysokým rozlišením

Dalšími novinkami mezi miniaturními infrakamerami v nadcházejících týdnech budou typy ThermoImager TIM 400 a 450.

Oba mají mimořádně velké optické rozlišení 382 × 288 pixelů. Díky novému detektoru dosahují kamery teplotní citlivosti 80 mK, popř. až 40 mK, a proto mohou detekovat i malé změny teploty. Kamery budou zpočátku k dispozici ve čtyřech verzích s teplotními rozsahy od –20 do +1 500 °C a s objektivy 30°a 13°.

V porovnání s běžnými infrakamerami má nová kamera TIM 400 více než čtyřnásobný počet pixelů. Rozlišení infračervených snímků je proto podstatně větší. Lze také spolehlivě detekovat malé objekty s plochou povrchu pouhých 0,8 mm2. TIM 400 má rozhraní pro analogové a digitální vstupy a výstupy (pro alarmy, hodnoty teploty atd.). Vzorkovací frekvence 80 Hz umožňuje získávat infračervený obraz při sledování dynamických, rychle se pohybujících dějů.

Také infrakamera TIM 400 je se svými rozměry 46 × 56 × 88 mm jednou z nejmenších infrakamer s výstupem USB. Ochranné pouzdro má krytí IP67, a proto lze kameru použít v drsných podmínkách průmyslového prostředí. Na přání je možné kameru dodat s vodním chlazením pro použití při teplotě okolí do +240 °C.

Václav Zárybnický, MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r. o.

Obr. 1. Infrakamera TIM 200 pro synchronní snímání ve viditelném a infračerveném spektru

Obr. 2. Infrakamera TIM 400 s rozlišením 382 × 288 pixelů