Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nové funkce obrazovkového regulátoru JUMO IMAGO 500

číslo 8-9/2004

Nové funkce obrazovkového regulátoru JUMO IMAGO 500

Obrazovkový regulátor technologických veličin Jumo Imago 500 je univerzální jednotka nacházející uplatnění v mnoha aplikacích v nejrůznějších odvětvích. Zkušenosti získané během posledního roku a půl vedly k novým požadavkům na funkční schopnosti a vlastnosti těchto regulátorů. Současné provedení, rozšířené o několik nových funkcí, nové požadavky splňuje.

Nynější provedení regulátoru Imago 500 umožňuje současně řídit pět až osm regulačních smyček. To je častý požadavek zejména v odvětví stavby průmyslových pecí (tunelové pece, etážové pece apod.) nebo při zpracování plastů (řízení vytlačovacích lisů či vstřikovacích zařízení).

Novinkou s osmi regulačními kanály je rovněž osm volně programovatelných analogových vstupů, umožňujících připojit celkem osm libovolných galvanicky oddělených analogových signálů.

Obr. 1.

Protože se tento přístroj uplatní nejen jako pouhý regulátor, nýbrž i jako jednotka využívající pokročilé řídicí funkce, byly možnosti integrovaného matematického a logického modulu zdvojnásobeny. Nově je také zabudován časovač s komfortními časovacími funkcemi. Všechny analogové a binární signály lze volně přiřazovat jednotlivým výstupům, binárním funkcím a matematickým operacím.

S cílem zajistit pro tyto řídicí a regulační úlohy dostatečný počet výstupů lze nyní k regulátoru současně připojit dvě externí reléové jednotky, každou s osmi reléovými výstupy.

Vzhledem ke složitosti a nespočetným připojovacím možnostem byla vytvořena funkce umožňující zobrazit a vytisknout individuální připojovací schéma vždy pro konkrétní aplikaci a konfiguraci.

Regulátor Imago 500 se často používá také k vizualizaci technologických procesů. Proto jsou nyní k dispozici dvě uživatelsky volně definovatelná zákaznická zobrazení na integrovaném barevném displeji. Každé z nich může mít vlastní pozadí umožňující animovaně zobrazovat stav technologického procesu pomocí vlastních ikon, textů a hodnot technologických veličin (obr. 1). Nově je k dispozici mj. možnost zobrazit hodnoty technologických veličin v podobě volně definovatelných sloupcových diagramů při libovolném přiřazení rozměrů a barev příslušným signálům v grafu. Tato funkce je obzvlášť zajímavá tím, že dovoluje např. na první pohled porovnat hodnoty sledovaných veličin nebo zobrazit průběh programu či výšky hladiny apod.

Při sledování důležitých procesů nesmí chybět nástroje pro správu výstražných hlášení. Nové provedení regulátoru Imago 500 dává k dispozici více než 300 analogových a binárních signálů, které lze sledovat. V případě výskytu nadefinované události je možné automaticky poslat přes připojený modem e-mailovou zprávu.

Z mnoha dalších nových vlastností nového provedení regulátoru Imago 500 stojí za upozornění zejména registrační funkce, funkce záznamníku dat (datalogger) a funkce připomínající obrazovkový zapisovač. V příslušném režimu práce přístroj průběžně ukládá do své vnitřní paměti hodnoty technologických veličin i výstražná a stavová hlášení. Tato data lze poté, při použití PC a příslušného softwaru (PCA komunikační server a vyhodnocovací program), načítat, spravovat a archivovat, a to vše při splnění požadavků na nezmanipulovatelný a nezfalšovatelný elektronický záznam dat.

Všechna zmíněná i další rozšíření spolu s možností komunikace přístroje v mnoha jazycích, češtinu nevyjímaje, činí z této již tak úspěšné série regulátorů mnohostranně využitelný řídicí prostředek.

Ing. Michal Šteflíček,
JUMO Měření a regulace s. r. o.

JUMO Měření a regulace, s. r. o.
Šumavská 31
612 54 Brno
tel.: 541 321 113
fax: 541 211 520
e-mail: info@jumo.cz
http://www.jumo.cz

Inzerce zpět