Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Nové formy spolupráce v době krize: využití digitálních dvojčat pro výměnu znalostí

Osobní kontakt se spolupracovníky a zákazníky na poradách, seminářích a konferencích sice nelze ničím nahradit, ale v době omezeného setkávání a cestování je třeba hledat i jiné formy spolupráce. Výzkumníci ve Fraunhoferově institutu pro průmyslový inženýrink IAO a Fraunhoferově institutu pro výrobní inženýrink a automatizaci IPA společně se svými partnery z průmyslu vyvinuli řešení pro komunikaci na dálku, které umožní překračovat hranice oborů i států. Využívají se při tom digitální dvojčata a rozšířená realita. 

Koncepce digitálních dvojčat je v moderní výrobě už dobře známá, protože představuje jednu ze základních komponent architektury Industrie 4.0. Z digitálních dvojčat lze vytvořit digitální model celého výrobního procesu, ale i prostředek pro přímou intervenci do výroby. Zjednodušeně řečeno, digitální dvojče je digitální reprezentace reálného objektu. Výzkumníci z ústavů IAO a IPA vytvořili řešení pro využití digitálních dvojčat k přenosu znalostí. Každý, kdo se zajímá o nejnovější výsledky výzkumu obou ústavů, má nyní k dispozici nový způsob, jak se k nim dostat. Výzkumníci v rámci projektu FutureWork360 vytvořili prostřednictvím laserového skeneru digitální dvojčata svých laboratoří a umožnili je sdílet online. Vizualizaci digitálních dvojčat si vzala na starost partnerská společnost Hemminger Ingenieurgesellschaft mbH.

Návštěvníci webové stránky www.futurework360.de/en.html tak mohou podniknout virtuální prohlídku laboratoří a zjistit, co zde výzkumníci nabízejí. Momentálně lze takto zhlédnout laboratoře aditivní výroby, asistenčních systémů, digitálního projektování a propojených výrobních systémů. Je také možné klást výzkumníkům otázky. Výzkumná práce je prezentována prostřednictvím odborných článků, obrázků a krátkých filmů. Příklady zahrnují např. využití virtuální reality v různých formách spolupráce člověka se strojem. Jestliže firma projeví zájem o konkrétní problémy, pozvou ji výzkumníci na online konzultaci.

Cílem projektu FutureWork360, který podporuje německé spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum, je zjistit, jaké formy digitální spolupráce jsou pro budoucnost perspektivní. Opatření na omezení šíření covidu-19 však jejich uplatnění v praxi výrazně uspíšilo.

Podle pracovníků výzkumných ústavů je pro ně např. mnohem jednodušší připravit den otevřených dveří, Open Lab Day, jen virtuálně. Virtuální prezentace také umožňuje mezinárodní spolupráci bez nutnosti cestovat. Tak probíhá spolupráce např. s francouzským klastrem plastikářského průmyslu Plastipolis.

Výzkumníci a jejich průmysloví partneři nyní pracují na nových nástrojích pro spolupráci a optimalizaci digitálních dvojčat v rámci Future Work Lab. 

[New forms of collaboration in times of crisis: Using digital twins for knowledge transfer. Tisková zpráva, Fraunhofer Geselschaft, červenec 2020.]

(Bk)

Obr. 1. Future Work Lab: využití rozšířené reality umožňuje efektivní projektování a zkracuje dobu potřebnou k adaptaci výrobních systémů při změně provozních podmínek (foto: Fraunhofer IAO, Ludmilla Parsyaková)

Obr. 2. Digitální dvojče pomáhá technikům řešit problémy (foto: Fraunhofer IAO, Kai Effinger)