Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nové decentralizované jednotky vstupů a výstupů pro Profibus

číslo 4/2004

Nové decentralizované jednotky vstupů a výstupů pro Profibus

Na letošním veletrhu Hannover Messe představí společnost Mitsubishi Electric (u nás zastupovaná firmou AutoCont Control Systems) nové decentralizované jednotky vstupů a výstupů (I/O) Melsec ST, založené na sběrnici Profibus.

Modulární koncepce

Zkratka ST v názvu Melsec ST znamená Slice-type Terminal – jde tedy o modulární jednotky, které lze sestavovat a popř. rozšiřovat a upravovat metodou plug-in, tj. pouhým zasunutím do příslušné pozice. Tato modulární architektura s sebou nese výjimečnou univerzálnost a možnost jednotku konfigurovat přesně podle individuálních požadavků každé aplikace. Melsec ST tak představuje významný krok směrem k větší pružnosti automatizovaných systémů: celou jednotku lze sestavovat modul po modulu.

Odolné pozlacené kontakty, mechanické kódování modulů vylučující chybnou montáž a nosná deska s rychlou vnitřní sběrnicí, která se montuje na lištu DIN – to vše je tu proto, aby byly jednotky Melsec ST v provozu velmi spolehlivé. Ovšem to není všechno. Nejnovější technologie zvaná hot-swap poskytuje možnost vyměnit I/O bez přerušení provozu systému, a dokonce bez nutnosti odpojovat a znovu zapojovat kabely. Západkou se uvolní modul, který je třeba vyměnit, na jeho místo se zasune nový a tlačítkem na jednotce se aktivuje. Kabely přitom zůstávají trvale připojeny k jednotce.

Obr. 1.

V sestavě je nezbytná základní jednotka, která umožňuje připojení do sítě Profibus-DP, a zdroj napájející vnitřní sběrnici (5 V) a připojené snímače. Jednotka se na síti Profibus chová jako řízená (slave) a komunikuje rychlostí až 12 Mb/s. K základní jednotce se přidávají další moduly: binární (tranzistorové, reléové) i analogové (proudové, napěťové) vstupy a výstupy a popř. pomocné zdroje. Data přicházející z jednotlivých vstupů jsou rychle a bezpečně přenášena do řídicích jednotek (masters) sítě Profibus; naopak jsou stejně rychle a spolehlivě přenášeny povely ovládající výstupy připojené na Melsec ST – to vše po jediném sběrnicovém kabelu.

Moduly v jednotce mohou být sestaveny v libovolném pořadí podle potřeb a zvyklostí uživatele. To platí pro moduly I/O i pro moduly pomocných zdrojů. Nabízí se zde možnost sestavit jednotku tak, že je nejen funkční, ale i logicky a přehledně uspořádaná. Sestavování jednotky po modulech má jednoznačné výhody – finanční: uživatel nemusí platit za to, co nepotřebuje, ale i konstrukční: nepotřebné I/O nezabírají místo v rozváděči. Modulární koncepce navíc přispívá ke zvýšení spolehlivosti: co v sestavě není, nemůže se pokazit a nemůže být špatně zapojeno.

Místo v rozváděči šetří Melsec ST tím, že eliminuje nepotřebné, nezapojené I/O, ale také tím, že šířka jeho modulů je pouze 12,6 mm. Celkem lze k jedné jednotce připojit až 63 modulů s celkem maximálně 256 I/O.

Maximální spolehlivost

Již z předchozích odstavců je zřejmé, že při konstrukci jednotky Melsec ST byl brán zřetel na maximální provozní spolehlivost. Protože požadavek velké provozní spolehlivosti je pro mnohé aplikace klíčový, shrňme nyní vše, co v Melsec ST ke splnění tohoto požadavku přispívá:

  • elektronické obvody a vlastní terminál jsou oddělené části, modul lze vyměnit bez nutnosti odpojování a zapojování kabelů,

  • mechanické kódování vylučuje záměnu modulů při montáži nebo servisu,

  • diagnostika a detekce poruch jsou jednoduché a spolehlivé – provozní stav modulu a chyby jsou indikovány pomocí LED přímo na modulu a hlášení o výjimečném provozním stavu je přenášeno také do řídicí jednotky sítě Profibus,

  • pozlacené kontakty jsou odolné a zaručují malý přechodový odpor i při časté výměně modulů.

Jednoduchá instalace a uvedení do provozu

Melsec ST jsou univerzální jednotky pro připojení I/O ke sběrnici Profibus, a mohou tedy komunikovat se všemi řídicími jednotkami připojenými do této sítě a vyhovujícími komunikačním standardům Profibus.

Jednotky Melsec ST najdou uplatnění v mnoha oblastech automatizace pro jednoduché i složitější aplikace, např. v elektrárnách, v čistírnách odpadních vod, v papírnách, v textilním průmyslu, v balicích linkách atd. – všude, kde je třeba výjimečná spolehlivost a výkonnost.

K dispozici je rozsáhlé příslušenství včetně barevně odlišených svorek a štítků. Pružinové svorky umožňují přesné a spolehlivé připojení stínění analogových signálů.

Jednotky Melsec ST jsou konfigurovány softwarovým nástrojem GX Configurator DP, který obsahuje vše, co je třeba pro návrh systému a uvedení jednotek do provozu. Součástí GX Configurator DP je mimo jiné i simulační program pro softwarové ověření funkčnosti sestavy a diagnostické nástroje pro Profibus, které pomohou odhalit závady dříve, než se projeví selháním systému, zjistit jejich příčiny a najít vhodný způsob jejich odstranění.

Další informace o systému

Firma Mitsubishi Electric bude vystavovat na letošním veletrhu Hannover Messe (19. až 24. dubna 2004) hned na třech místech: v hlavním stánku C47 v hale 11, v rámci speciální expozice Automation Live, demonstrující využití automatizace v automobilovém průmyslu, a ve společné expozici sdružení uživatelů sítě Profibus (PNO). Účastí ve společné expozici sdružení PNO vyjadřuje Mitsubishi Electric svoji orientaci na tuto sběrnici a na otevřené komunikační standardy vůbec.

Čeští a slovenští zájemci o obchodní a technické informace o jednotce Melsec ST a další komponentách ze sortimentu Mitsubishi Electric se mohou obrátit na adresu uvedenou za tímto článkem.

(podle materiálů Mitsubishi Electric a Autocont Control Systems zpracoval Bk)

AutoCont Control Systems, s. r. o.
Nemocniční 12
702 00 Ostrava 2
tel.: 596 152 412, 596 152 111
fax: 596 152 412, 596 152 112
e-mail: tomala@autocont.cz
http://www.autocontcontrol.cz

Inzerce zpět