Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nové bezpečnostní monitorovací relé

Nové bezpečnostní monitorovací relé Sirius 3TK2810-1 sleduje otáčky strojů rotujících částí strojů a strojních zařízení. Současně jsou sledovány tři nastavitelné mezní hodnoty otáček: nulové otáčky, otáčky pro seřizování a otáčky pro automatický provoz. Tlačítky na čelním panelu lze volit jednotlivé parametry z nabídky na displeji LCD a nastavit jejich požadované hodnoty (např. mezní hodnoty otáček). Nové relé rozšiřuje skupinu bezpečnostních modulů řady Sirius s typovým označením 3TK28.
 
Diagnostické a provozní stavy se zobrazují jako textové informace na displeji LCD nebo jsou signalizovány světelnými diodami. Lze tak včas identifikovat případné poruchy, což v důsledku znamená zkrácení doby výpadku a zvýšení provozní pohotovosti zařízení. Každá ze tří monitorovaných hodnot otáček má přiřazen jeden bezpečnostní a jeden signalizační výstup, jejichž prostřednictvím se dané zařízení uvádí do požadovaného bezpečného stavu.
 
Bezpečnostní relé 3TK2810-1 je nově vybaveno řídicími bezpečnostními funkcemi pro blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty ve smyslu ČSN EN 1088. K realizaci těchto řídicích funkcí tak již není nutné používat další bezpečnostní modul. V praxi to znamená jednodušší zapojení, zkrácení doby montáže, úsporu místa v rozváděči a menší celkové náklady. Nové relé je kompatibilní se všemi běžnými snímači otáček a může být napájeno stejnosměrným napětím 24 V nebo napětím v rozsahu 120 až 240 V AC/DC.
 

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com