Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Nové bezpečnostní funkce servopohonů od B&R

Společnost B&R uvedla na trh SafeMotion Release 1.9 pro servopohony ACOPOSmulti. Nová verze přináší dvě nové funkce: trvalá bezpečná poloha RSP (Remanent Safe Position) a bezpečně omezené zrychlení SLA (Safely Limited Acceleration), a některá další vylepšení. Pro nastavení bezpečné absolutní polohy bylo zpravidla nutné po vypnutí nebo restartu poháněnou osou vždy znovu najet do výchozí (referenční) polohy. U složitých systémů s několika svázanými osami je to však poměrně náročné. Funkce trvalá bezpečná poloha (RSP) ukládá bezpečnou polohu do trvalé paměti a tím umožňuje použít funkci SLS a SLP na robotech bez nutnosti najíždět po každém zapnutí do výchozí polohy.

 
Funkce bezpečně omezeného zrychlení (SLA) monitoruje zrychlování a brzdění poháněných os. Je-li překročena bezpečná hodnota zrychlení nebo zpomalení, bezpečnostní pohon přechází do bezpečného stavu. Bezpečná rychlost monitorovaná na robotu funkcí SLS pak může být nastavena blíže skutečně limitní hodnotě.
 
Při oživování strojů je nutné pro konkrétní stroj zadávat různé parametry, jako např. výchozí bod nebo počátek souřadnic. Funkce Safe Machine Options umožňuje vybrané provozní parametry, které mají vztah k bezpečnostním funkcím, automaticky sdílet s bezpečnostní aplikací SafeMotion. Změna vybraných bezpečnostních parametrů je potom možná z běžné aplikace HMI.
 

B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com