Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Nové Aplikační centrum Siemens pro výrobní stroje pomáhá zákazníkům z celého světa

Společnost Siemens otevřela v Praze Aplikační centrum Siemens pro výrobní stroje. V centru pracují vysoce kvalifikovaní techničtí odborníci, kteří se specializují na výrobní stroje, jejich automatizaci a využití nejnovějších koncepcí tzv. chytrých továren, jako je např. průmyslový internet věcí. Celkem je to čtrnáct odborníků z devíti zemí světa a plánuje se, že do konce tohoto roku jich bude 21.

Nové aplikační centrum se věnuje výrobním strojům všech velikostí pro potravinářství, automobilový nebo farmaceutický průmysl a mnoho dalších oborů. Zákazníkům poskytuje technickou pomoc, školení, konzultace i konstrukční a vývojové služby od prvního návrhu stroje a naprogramování řídicích jednotek až po virtuální zprovoznění stroje.

Dalším důležitým úkolem tohoto centra je tvorba standardizovaných aplikací pro řídicí jednotky výrobních strojů od firmy Siemens. Stroje různých zákazníků ze stejného průmyslového odvětví mají často podobné požadavky na technické řešení. Standardizované aplikace pro řídicí jednotky ušetří až 80 % programátorské práce. Zbylých 20 % si může zákazník sám doplnit podle detailů svého projektu.

Pražské aplikační centrum jako jediné na světě vyvíjí aplikace v systému MindSphere, který je určen pro průmyslový internet věcí. Vznikla zde např. aplikace Simatic Machine Monitor, která sleduje stav stroje s řídicím systémem Simatic po celou dobu jeho provozu a zaznamenává všechny údaje o tom, jak pracuje. Po každé směně informuje, k jakým událostem v jejím průběhu došlo a jak má být naplánovaná údržba stroje.

Nejnovější aplikace, která v pražském aplikačním centru vznikla, má název Simatic Line Control a obsahuje všechny potřebné funkce pro zpracování dřevěných hran a okrajů desek v nábytkářském průmyslu. Jde o stroje, které na dřevěné desky lepí fólie nebo dýhy požadované barvy a vzoru. Celý proces stroj zvládá automaticky: měření, lepení, lisování, řezání. Kritické je správné zpracování hran. Simatic Line Control umožňuje, aby stroje na zpracování hran a okrajů byly osazeny již plně vybaveným řídicím systémem Simatic, který stačí doladit posledními detaily.

Při slavnostním otevřením nového centra se představila také firma Viking Mašek, která zde ve spolupráci s odborníky Siemens právě vyvíjí pro své balicí stroje MS 400, určené k balení potravinářských produktů do sáčků, nové aplikace pro řídicí jednotky Simatic S7, a firma Sollas Machines, jež se specializuje na balicí stroje pro kosmetický a farmaceutický průmysl, luxusní potravinářské zboží nebo tabákový průmysl a v aplikačním centru pracuje na realizaci funkce elektronické vačky prostřednictvím technologického procesoru Simatic S7-1500T, určeného pro pokročilé řízení polohy a pohybu.

Investice firmy Siemens do nového centra přesáhla jeden milion eur.

Siemens má v České republice již čtrnáct vývojových center (z nich čtyři byla otevřena v letech 2017 až 2019), z nichž sedm tvoří vývojová centra při výrobních závodech. Siemens v České republice zaměstnává ve vývoji přibližně tisíc pracovníků, a Česká republika tak pro Siemens již není jen spolehlivou výrobní základnou, ale koncern sem rovněž přesouvá stále více svých vývojových aktivit.

Aplikační centrum Sie­mens pro výrobní stroje bude spolupracovat také s českými vysokými školami, zejména s CIIRC ČVUT v Praze. Studentům a doktorandům umožní využívat zázemí centra pro jejich projekty a podílet se na řešení úloh z průmyslové praxe. Souvisí to rovněž s tím, že aplikační centrum se bude zaměřovat i na prvky umělé inteligence, strojové učení a využití edge a cloud computingu. 

(Petr Bartošík)

Obr. 1. Balicí stroj MS 400 od firmy Viking Mašek v Aplikačním centru Siemens pro výrobní stroje (foto: Siemens)

Obr. 2. Představení balicího stroje od firmy Sollas Machines, pro nějž je v pražském aplikačním centru vyvíjena elektronická vačka na procesoru Simatic S7-1500T (foto: autor)