Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nové a připravované elektrotechnické normy ČSN

číslo 8-9/2005

Nové a připravované elektrotechnické normy ČSN

Český normalizační institut pořádá 13. října 2005 v prostorách kongresového centra Družstevní asociace ČR (Těšnov 5, Praha 1) odborný seminář na téma Nové a připravované elektrotechnické normy ČSN a navazující technické normalizační informace. Seminář je určen všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

Jeho cílem je podat informace o nových a připravovaných elektrotechnických normách a technických normalizačních informacích (TNI), o zásadách pro projektování, montáže, údržby a revize elektrické instalace a elektrických zařízení, o problematice rušení technických norem a o funkci technických normalizačních informací v soustavě normativních dokumentů. Na dotazy účastníků budou odpovídat přednášející, již jsou většinou také zpracovateli předmětných norem.

Odborný garantem semináře je Ing. Vincent Csirik (ČNI), přihlásit se lze u organizačního garanta akce Ing. Radmily Kudelové (ČNI), tel.: 221 802 137, e-mail: radmila.kudelova@cni.cz
[Zpráva ČNI, 28. června 2005.]

(ed)