Nová zobrazovací a nastavovací jednotka pro analogové snímače

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert, s. r. o., která dodává přístroje pro měření hladiny, průtoku, tlaku a teploty, představuje novou zobrazovací a nastavovací jednotku. Tato jednotka rozšiřuje prodejní nabídku zahrnující nejrůznější typy hladinoměrů, limitních spínačů a převodníků tlaku pro široký rozsah úloh v různorodých oblastech a průmyslových odvětvích.
 

Nastavení snímačů s analogovým výstupem

 
Nová zobrazovací a nastavovací jednotka Vegadis 62 je určena pro vzdálené zobrazení hodnot měřených snímači s analogovým výstupem a také pro nastavení těchto snímačů prostřednictvím komunikačního protokolu HART. Tato jednotka může být připojena k jakémukoliv snímači s výstupním signálem 4 až 20 mA. Pracuje bez pomocného napájení. Během nastavení parametrů funguje jednotka Vegadis 62 jako sekundární ovládací prvek a umožňuje nastavit např. nulu, rozsah (zdvih) nebo tlumení snímače. Integrovaný zobrazovací a nastavovací modul Plicscom je vyjímatelný. Jednotky lze montovat na lištu DIN, na stěnu, do panelu nebo např. na zábradlí pomocí speciální montážní objímky.
 

Zobrazení pro systémy HART multidrop

 
Jednotka Vegadis 62 může být také implementována jako zobrazovací přístroj v komunikačním systému HART multidrop. V tomto případě je připojena do sběrnice a jsou v ní uloženy adresy jednotlivých přístrojů. Vegadis 62 potom čte měřené hodnoty ze snímače podle aktuální adresy a zobrazuje je na displeji včetně příslušných jednotek.
 

Náhrada za starší jednotky

 
Jednotka Vegadis 62 může být použita také jako náhrada za starší jednotky, např. Vegadis 12, pro všechny snímače s komunikací HART (např. Vegawell 72, D86, D84 a Vegabar 74 a 75).
 

Závěr

 
Nové jednotky Vegadis 62 a další produkty ze sortimentu německé společnosti Vega Grieshaber KG dodává na český a slovenský trh její výhradní zástupce pro Českou republiku a Slovensko, společnost Level Instruments CZ – Level Expert, s. r. o.
 
 
Obr. 1. Zobrazovací a nastavovací jednotka Vegadis 62