Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Nová výrobní hala společnosti Murrelektronik ve Stodu u Plzně

Především výrobní prostory, ale také moderní kanceláře, školicí centrum a reprezentativní výstavní prostory jsou umístěny v nově postavené hale v závodě společnosti Murreletronik ve Stodu u Plzně. Výstavbou šesté haly s užitnou plochou 4 200 m² reaguje společnost Murrelektronik s kořeny v Oppenweileru (SRN) na svůj současný růst. V posledních pěti letech byl tento závod rozšířen již potřetí. Zároveň se slavnostním otevřením byla 14. července 2016 oficiálně zahájena výroba v nových prostorech, kde jsou zhotovovány především konektory. Murrelektronik vyrábí ve Stodu již sedmnáct let. Tento provoz vybavený soudobou výrobní technikou je největším výrobním závodem globální skupiny Murrelektronik, která zde každoročně investuje zhruba 2,5 milionu eur do obnovy výrobních zařízení, strojů a produktů. Přibližně 700 zaměstnanců vyrábí téměř všechny produkty rozsáhlého sortimentu, od miniaturních konektorů přes inteligentní jističe až po těžké transformátory. Produkty značky Murrelektronik využívají ve svých strojích a zařízeních také známé plzeňské podniky, např. Plzeňský Prazdroj a Škoda Plzeň.

 

Společnost Murrelektronik si pro stavbu nové haly vybrala místní stavební společnost BP stavby CZ a další partnery z okolí a podpořila tím zaměstnanost v regionu obce Stod. Ve střednědobém výhledu vznikne díky výstavbě haly 6 ve společnosti Murrelektronik zhruba 250 až 300 nových pracovních míst. Slavnostní otevření nové haly 6 bylo spojeno se dnem otevřených dveří pro zaměstnance s jejich rodinami a při této příležitosti si přišlo zhruba 1 100 návštěvníků prohlédnout nejen novou halu, ale i celý areál závodu. Další informace jsou uvedeny na www.murrelektronik.cz.

(ed)