Nová verze systému Promotic 7

Nová verze systému Promotic 7

Softwarový systém SCADA Promotic je komplexní nástroj pro tvorbu vizualizačních a řídicích systémů v oblasti průmyslové automatizace. Systém je pracovníky firmy Microsys trvale a cíleně rozšiřován o další podsystémy a komponenty – nová verze Promotic 7 obsahuje několik nových modulů, má několik nových vlastností a vylepšení. Některé z novinek již byly uživatelům představeny na podzimních seminářích v Praze, Ostravě a Žilině a na veletrhu Amper 2007 v Praze na konci března.

Důraz na komunikaci, formát svg a internet

Nová verze systému Promotic 7 je bohatší o další komunikační ovladače. Byly vytvořeny nové ovladače pro komunikační protokol podle normy IEC 870-5 a pro komunikaci s řídicím systémem Siemens Teleperm (pro jaderné elektrárny). Vedle ovladačů pro sériovou linku jsou k dispozici další komunikační ovladače pro Ethernet: SAIA-Ethernet, Modbus-Ethernet, M-Bus-Ethernet, Teco-Ethernet atd. Rovněž lze využít ovladač PmChar (znakově-binární volný protokol), a to i ve verzi pro Ethernet.

Obr. 1.

Obr. 1. Editace zobrazení v systému Promotic 7.1.2

Spolu s již klasickými rastrovými formáty nová verze systému Promotic zobrazuje obrázky i ve vektorovém formátu svg. Jde o velmi perspektivní, moderní a standardizovaný grafický formát psaný ve formě XML. Formát svg podporuje barvy, stínování, průhlednost, průsvitnost a mnoho jiných vlastností. Obrázky se při zvětšování nedeformují a soubory typu svg jsou řádově menší než soubory s rastrovou grafikou. Se systémem Promotic 7 je dodávána nová obsáhlá knihovna technologických grafických objektů v tomto formátu.

V systému Promotic 7 je kladen velký důraz na podporu techniky intranetu a internetu. Zobrazení v aplikačním programu vytvořeném v systému Promotic mohou být nabízena jako dynamické HTML stránky klientům typu Internet Explorer (tzv. tenký klient). Tyto HTML stránky generuje systém Promotic automaticky, a proto je pro projektanta velmi jednoduché vytvořit program, který nabízí vizualizaci jako webový server v rámci podnikového intranetu nebo internetu. Vedle zobrazení lze zpřístupnit prostřednictvím intranetu či internetu také systémy správy výstražných hlášení, událostí a časových průběhů. Použití tenkého klientu k zobrazení chodu technologického zařízení je uživateli stále častěji velmi žádáno. Proto firma Microsys připravuje další vylepšení, která ještě více rozšíří již tak bohaté možnosti, které systém nabízí.

Snadná tvorba aplikačních programů

Vytvořit aplikační program podporující několik jazyků s možností přepínat mezi nimi bylo snadné již v předchozích verzích systému Promotic. Nyní lze (díky kódování znaků ve tvaru Unicode) snadno vytvářet aplikace v různých jazykových mutacích. Navíc je možné v jednom obraze použít texty v různých jazycích (český, ruský, čínský atd.). Systém je připraven k rozšíření o další (i neevropské) jazyky.

Systém Promotic má vyřešeno i napojení na podnikové systémy vyšších úrovní – od jednoduchých souborových databází (např. Access, Excell, Dbase), přes databáze typu klient-server (např. Microsoft SQL, Industrial SQL Server, MySQL) až po přístup do podnikových informačních a datových systémů (např. SAP, Oracle, PI).

Systém Promotic 7 nyní využívá nové knihovny modulů od společnosti Microsoft, které jsou rychlejší, obecnější a podporují moderní softwarové techniky. Díky tomu se i v dalších připravovaných verzích systému Promotic objeví další velmi zajímavé novinky. Pro současné uživatelé je přechod (upgrade) na novou verzi bezproblémový a již tradičně zdarma.

Řešení „na klíč“, školení

Firma Microsys také vyvíjí a dodává hotové aplikační programy „na klíč“. Typickými příklady takového řešení jsou systémy Promotic- Energ, určený pro sledování, řízení a bilancování odběrů energií podniků, a Promotic-Teplo pro monitorování a regulaci tepelného hospodářství. Dalším zajímavým produktem je systém Promotic-VIS – komplexní systém pro sledování a vyhodnocování výroby v podnicích. Jeho zavedení přináší technologům a managementu podniku komplexní přehled o využívání strojů a spotřebě energií a o personálu.

Spolu s tím firma Microsys také pořádá základní školení o systému Promotic pro všechny zájemce o tento systém, pro pracovníky v oblasti ASŘTP a pro všechny jeho uživatele. Školiteli jsou odborní lektoři z týmu řešitelů systému Promotic. Informace o nejbližším termínu a další podrobnosti týkající se školení ze nalézt na webových stránkách společnosti www.microsys.cz

Ing.Zdeněk Malina,
Microsys spol. s r. o.