Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Nová verze softwaru pro simulaci pohybů lidského těla

Přes pokroky v automatizační technice budou mít manuální operace vždy své místo ve výrobě. Výrobní společnosti musí brát ohled na ergonomické aspekty manuálních operací již během prvních etap vypracovávání návrhu produktu a plánování výroby. Využitím digitálních modelů člověka lze navrhovat bezpečnější a efektivnější pracoviště, která poskytují lepší podmínky při práci. Pro vytváření digitálních modelů člověka nabízí společnost Siemens PLM Software systém Jack Human Ergonomic Software (dále jen Jack). Pomocí tohoto programu lze prostřednictvím virtuálních pracovníků, navržených s ohledem na různé charakteristiky populace, testovat pracoviště podle různých faktorů, jako je riziko zranění, načasování operací, pohodlí pracovníka, dosažitelnost, přímá viditelnost, náklady na energii, meze únavy apod. Poslední verze produktu pro simulaci pohybů lidského těla, Jack 7.1, obsahuje nové antropometrické databáze (japonskou a korejskou), dovoluje lépe modelovat sedavé pozice nebo pracovat s modely rukou a provádět kolizní analýzy. Jack 7.1 obsahuje vylepšený měřicí nástroj, který uživateli umožní rychleji měřit a umístit objekty na pracovišti. Vylepšená verze zvyšuje rychlost a přesnost ergonomických studií, což napomáhá výrobcům lépe se rozhodovat, a vytvářet tak dokonalejší produkty. Jack je součástí Siemens PLM softwaru Tecnomatix. Více informací o simulacích pohybů lidského těla za použití softwaru Jack 7.1 je uvedeno na www.tecnomatix.cz.

Siemens PLM Software, e-mail: infocz.plm@siemens.com, www.siemens.cz/plm , tel.: 266 790 411