Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nová verze programu Comsol Multiphysics

číslo 10/2006

Nová verze programu Comsol Multiphysics

Humusoft, s. r. o., uvádí na český a slovenský trh novou verzi softwaru COMSOL Multiphysics™ 3.3 od švédské společnosti Comsol AB. Program Comsol Multiphysics umožňuje modelovat a simulovat fyzikální procesy popsané parciálními diferenciálními rovnicemi s následným řešením metodou konečných prvků. Verze 3.3 přináší mnoho nových vlastností v jádru systému a tři nové specializované moduly. Pro modelování úloh z oblasti šíření akustických vln je to Acoustics Module, pro úlohy z oblasti vysokofrekvenčních elektromagnetických polí a rádiových vln RF Module a pro úlohy z oblasti nízkých frekvencí, např. modelování elektromotorů a transformátorů, AC/DC Module. O dva specializované nástroje bylo obohaceno i programové prostředí Comsol Script, které dovoluje vytvářet obecné uživatelské aplikace s vlastním grafickým rozhraním. Vedle již známého nástroje Comsol Reaction Engineering Lab, určeného pro simulaci chemických reakcí, se objevují dva nové moduly – Signals & Systems Lab, který je určen k analýze a zpracování signálů a návrhu řídicích systémů, a Optimization Lab, který umožňuje optimalizovat modely vytvořené v Comsol Multiphysics a jeho nadstavbových modulech.

Comsol Multiphysics 3.3 má také zlepšený import sestav geometrických modelů ze všech významných systémů CAD. Generování sítě FEM bylo rozšířeno o možnost interaktivního síťování, kdy každá část modelu může obsahovat jiný typ sítě. V nové verzi je také vylepšena numerická stránka Comsol Multiphysics. Při výpočtech se automaticky přepíná mezi lineárními a nelineárními řešiči a automaticky se detekují symetrické matice systému, což výpočty podstatně urychluje. V seznamu řešičů se objevuje nový přímý řešič Pardiso, podporující několikaprocesorové a multicore paralelní výpočty.

(ed)