Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nová verze Femap pro lepší simulaci při vývoji produktů

Femap umožňuje konstruktérům modelovat složité konstrukční se­stavy (jako jsou součásti automobilů, letadel nebo lodí, satelity apod.) a simulací ve virtuálním prostředí stanovit jejich odezvu na působení pracovního prostředí, a tak zjistit, jak bude produkt fungovat v reál­ných podmínkách. K modelování využívá metodu konečných prvků – FEM (Finite Element Method). Femap je cenově dostupný a vý­konný software, který se jednodu­še ovládá a funguje s téměř všemi předními systémy CAD. V listopa­du bude uvedena na trh jeho nová verze, Femap 10.3, s funkcemi, které až 50krát urychlují práci s kom­plexními geometrickými modely a zlepšují použitelnost digitálních simulací. Nová funkce automatické geometrické přípravy význam­ně zkracuje dobu potřebnou k přípravě komplexní geometrie pro sí­ťování FEM (preprocesing). Nová verze má schopnost automaticky zjišťovat a upravovat problematické geometrie, jako jsou malé stěny či krátké hrany. Ve výsledku je pak možné vytvořit síťové modely na první pokus a bez jakéhokoliv ručního zásahu. Vylepšené uživatelské rozhraní nyní podporuje interaktivní model, který lze podrobit aeroe­lastické analýze NX Nastran. To je možné využít např. k určení vlivu proudění vzduchu na konstrukci letadlového křídla. Sada nástrojů Fe­map pro post-processing byla rozšířena o Free Body Tool, podporují­cí jednoduchost a rychlost, s jakou mohou uživatelé vytvořit rozklad sil tělesa a přezkoumat zatížení. Více informací je na www.femap.cz.
 
Siemens PLM Software, e-mail: infocz.plm@siemens.com, www.siemens.cz/plm, tel.: 266 790 411