Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Nová verze: EPLAN Smart Wiring 2.8

Na začátku letošního roku představila společnost EPLAN nejnovější verzi softwaru EPLAN Smart Wiring – verzi 2.8. Nová verze softwaru pro zapojování komponent řídicí techniky v rozváděčích a v konstrukcích zařízení se zaměřuje na tři klíčová témata: možnost rozdělení úkolu na dílčí projekty, nový testovací režim pro podporu výroby a větší přehlednost při používání softwaru. Závěr: software ve verzi 2.8 umožňuje realizovat kompletní proces od projektování rozváděčů přes systém řízeného zapojování komponent až po efektivní výrobu celého zařízení. 

Nová verze softwaru optimalizuje proces zapojování komponent v rozváděčích. První zásadní inovací je možnost členit práci na dílčí projekty. Při navrhování větších rozvodných zařízení pracuje na jednom projektu často několik lidí. Nyní lze rozdělit projekt na jednotlivé části tím, že se vyfiltrují dílčí projekty – je možné zobrazit např. pouze jednu skříň z pěti v řadě nebo jednu konkrétní montážní desku. Novým nastavením procesu projektování mohou být do digitálního pracovního postupu začleněni i subdodavatelé. Týmy tak mohou optimálně spolupracovat a každý člen týmu získá přístup přesně k těm datům, která potřebuje. 

Vizualizace kabelových tras

Obr. 1. Ke každému spoji je možné najít příslušný odkaz ve schématu zapojení – tím je dosaženo větší jistoty při projektování

Když mají dva vodiče společný bod připojení, elektrotechnik obvykle pracuje s dvojitými dutinkami. Tyto připojovací body musí být v systému jednoznačně identifikovány. Nové barevné značení kabelových tras to velmi usnadňuje. K tomu přibyla další významná výhoda: chce-li elektrotechnik zobrazit schéma zapojení, může se pomocí funkce listování mezi stranami dostat přímo do příslušné části elektrodokumentace. Ve verzi 2.8 byly do softwaru k tomuto účelu nově integrovány také příslušné informace ze schématu zapojení (obr. 1). Specialisté jsou tak ušetřeni mnoha otázek a kvalita je zajištěna dvojí kontrolou. 


Vše pod kontrolou: lepší grafické zpracování

Obr. 2. EPLAN Smart Wiring ve verzi 2.8 poskytuje uživatelům podporu při grafickém výběru komponent pro zapojení rozváděčů

Další podstatnou inovací je vylepšené grafické zpracování: rozšířené uživatelské rozhraní ve verzi 2.8 umožňuje pracovat s daty jinak než dříve. Příklad: chce-li projektant pracovat s bočním či zadním pohledem na skříňový rozváděč, může se do něj přepnout pouhým stisknutím tlačítka. Takzvané devadesátistupňové rychlé otáčení činí tento způsob práce rychlejším, pohodlnějším a přesnějším. Proces urychluje také možnost nastavit libovolný úhel pohledu jako výchozí. K přehlednému zobrazení přispívá i další inovace: komponenty, které byly nainstalovány do rozvodné skříně, ale opticky překrývají zobrazení správného propojení, lze nyní nastavit jako průhledné. Uživatel softwaru má tak k dispozici neomezený náhled na všechny spoje – to vše v prostorovém zobrazení.

Zajímavé je též zobrazení zapojení, které se zaměřuje na provozní prostředky: uživatelé nyní mohou v grafickém vyobrazení vybrat jednotlivé provozní prostředky, jako např. stykače či pojistky, a příslušný seznam spojů bude zahrnovat pouze tomu odpovídající spoje (obr. 2). Tím software poskytne přehled pro následující zapojování. Téměř samozřejmé je rovněž to, že prostřednictvím ovladačů Windows jsou podporovány veškeré běžné tiskárny štítků. 

Testovací režim zabrání překvapením

Obr. 3. Nový testovací režim podporuje finální testování rozváděčů

Nový testovací režim (obr. 3) dává více jistoty při konečném testování rozvodné skříně. Každý spoj skutečného skříňového rozváděče, který prošel testem, je barevně označen. Na konci testování systém vygeneruje zkušební protokol, jenž poskytne přesné informace o tom, které spoje jsou správně zapojené a které je nutné opravit. To jsou další kroky k zajištění větší spolehlivosti přípravy projektové dokumentace. 


Eplan Software & Service GmbH & Co. KG