Nová učebna pro výuku programování obráběcích strojů na střední škole v Mohelnici

Počítače a výukové programy za čtvrt milionu korun dostala Střední škola technická v Mohelnici od společnosti Siemens, jejíž mohelnický závod na výrobu nízkonapěťových elektromotorů je největším závodem svého druhu v Evropě. Mohelnické učiliště tak získalo moderní vybavení pro výuku oboru programování obráběcích strojů CNC, do jehož studia se hlásí stále více uchazečů.

V rámci oslav 60. výročí svého založení se vedení Střední školy technické v Mohelnici podařilo výrazně zlepšit podmínky pro studium tohoto oboru. „Nová učebna nám umožní rozšířit výukovou kapacitu studijního oboru mechanik seřizovač pro stroje a linky CNC, a tím rozšířit kvalifikaci studentů a zvýšit šance na jejich budoucí uplatnění v praxi. S postupnou modernizací a automatizací výrobních procesů se absolventi právě tohoto oboru stávají pro firmy velmi žádanými zaměstnanci,“ řekl Jiří Černý, ředitel SŠT Mohelnice, a dodal: „Českému průmyslu chybí technicky vzdělaní lidé, což se může časem projevit na naší konkurenceschopnosti ve srovnání s ostatními zeměmi. Je potřeba vytvořit atraktivní podmínky pro studium technických oborů včetně zajímavých možností následného uplatnění v praxi. A to bez vzájemné spolupráce škol a firem nepůjde.“

„S mohelnickým učilištěm nás spojuje dlouhodobá spolupráce. Jeho absolventi často nacházejí uplatnění právě v našem závodě. Je proto naším společným zájmem, abychom studentům zajistili odpovídající moderní výukové prostředky. Jde o vklad do budoucnosti našeho závodu,“ řekl Pavel Pěnička, ředitel mohelnického závodu Siemens na výrobu nízkonapěťových elektromotorů, a dodal: „Budeme rádi, pokud tato a podobné formy spolupráce najdou i odpovídající legislativní podporu na úrovni státu. Inspiraci lze najít v německém duálním systému učňovského školství, kdy teoretické znalosti žáci získávají ve školách a praktické dovednosti si osvojují v rámci studijního programu u jednotlivých firem.“

Mohelnický Siemens patří v Olomouckém kraji mezi největší zaměstnavatele. Tradice výroby elektromotorů v Mohelnici byla započata v roce 1904. O dvacet let později vstoupil do závodu Siemens. V roce 1945 byl závod znárodněn a přejmenován na Moravské elektrotechnické závody. Siemens opětovně vstoupil do závodu v roce 1994 a celkově investoval více než čtyři miliar­dy korun do jeho modernizace, rozvoje vývoje a výroby, zlepšení výrobních podmínek a ochrany životního prostředí. Dnes je mohelnický Siemens největším závodem na výrobu asynchronních elektromotorů v celé Evropě, zaměstnává téměř 2 200 lidí a svou produkcí vytváří stovky návazných pracovních míst u regionálních dodavatelů. Více informací lze nalézt na www.siemens.cz a www.siemens.com.

(ed)

Obr. 1. Počítače a výukové programy darované společností Siemens zlepší výuku programování obráběcích strojů CNC ve Střední škole technické v Mohelnici